Sælerne i Danmark

Havpattedyr

Sæler

Perfekt tilpasset livet i vand

Sæler er havpattedyr ligesom hvaler. De har mange træk, som gør dem særligt tilpassede til livet i vand. Modsat hvaler kommer sæler dog i perioder på land. Derfor er de også tilpasset livet på land. For eksempel føder de deres unger og fælder deres pels på land. Selvom sæler udmærket kan sove i vand, så hviler de faktisk bedst på land.
Det er meget sværere at bevæge sig med stor fart gennem vand end gennem luft. Derfor er sælernes krop strømlinet, så den nedsætter vandmodstanden. Sælerne har et tykt fedtlag på kroppen kaldet for spæklaget. Spæklaget isolerer sælernes krop, men det er også med til at gøre den jævn og glat. Det er faktisk kun sælernes luffer, der bryder med den strømlinede form. Derudover mangler både de spættede sæler og gråsælerne ydre ører, og hos hannerne kommer penis kun frem under parring.
Når sælerne svømmer, bevæger de baglufferne fra side til side, mens de bruger forlufferne til at styre med. Når de svømmer hurtigt, holder de forlufferne tæt ind mod kroppen. Begge sælarter kan svømme omkring 17 km i timen over korte afstande, men normalt svømmer de mellem to og ni km i timen.

 

Kan du kende forskel?

Det kan være rigtigt svært at kende forskel på de spættede sæler og gråsælerne, selvom gråsælen er noget større end den spættede sæl. Der er dog nogle kendetegn, som du kan kigge efter. Hovedformen hos gråsælerne er kegleformet, mens de spættede sæler har et mere rundt hoved med en kort snude. Du kan også sammenligne sælernes næsebor. Gråsælernes næsebor er parallelle, mens de spættede sælers næsebor danner et V. Hvis du undersøger sælernes tænder, vil du opdage, at gråsælers kindtænder er kegleformede, mens den spættede sæls kindtænder er savtakkede.

I vores Sælarium kan du møde de to sælarter, spættet sæl og gråsæl, som lever i Danmark. De fleste sæler i Danmark er spættede sæler. Du kan dog også være heldig at møde gråsælen, der med sine imponerende 300 kg regnes for Danmark største rovdyr. Faktisk lever der både spættede sæler og gråsæler på sandbankerne i Vadehavet lige ud for Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Læs mere om vores sæler her

Vær en sælvenlig turist

Miljøstyrelsen har opstillet retningslinjer for hvordan man er en sælvenligt turist.

 • Vær meget opmærksom på sælernes adfærd, når du nærmer dig – reagerer sælerne på dig, er du for tæt på!
 • Gå aldrig i land på sælers hvilepladser fra vandsiden.
 • Opsøg kun hvilepladsen i dagslys.
 • Sænk farten til max 5 knob, hvis du nærmer dig i båd.
 • Sejl kun langs gruppen af hvilende sæler – aldrig imod.
 • Undgå høje og pludselige lyde omkring dyrene.
 • Benyt både og køretøjer, der støjer mindst muligt.
 • Giv aldrig sælerne foder.
 • Rør ikke ved sælerne.
 • Lad dine kæledyr blive hjemme. Især bør hunde undgås tæt på sæler.
 • Følg aldrig efter sæler for at svømme med dem.

Læs mere om sælvenlig turisme

Fakta om sæler

Fakta om den spættede sæl

Latinsk navn: Phoca vitulina
Længde: Han ca. 1,5 meter; Hun ca. 1,4 meter
Vægt: Han 75-104 kg; Hun 67-83 kg
Alder: Han over 30 år; Hun over 35 år

Fakta om gråsælen

Latinsk navn: Halichoerus grypus
Længde: Han ca. 2 meter; Hun ca. 1,8 meter
Vægt: Han 170-300 kg; Hun 100-190 kg
Alder: Han over 20 år; Hun over 30 år

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere