Åbningstider

mandag: 10:00 - 18:00
tirsdag: 10:00 - 18:00
onsdag: 10:00 - 18:00
torsdag: 10:00 - 18:00
fredag: 10:00 - 18:00
lørdag: 10:00 - 18:00
søndag: 10:00 - 18:00
sæl på stranden

Beredskabet for havpattedyr

Hjælp et havpattedyr i nød

Hvad er Beredskabet for havpattedyr?

Fiskeri- og Søfartsmuseet udgør sammen med en række samarbejdspartnere, bl.a. Miljø- og Naturstyrelsen, Beredskabet for strandede havpattedyr i Danmark. Beredskabet indsamler informationer om sæler og hvaler samt overvåger deres sundhedstilstand i Danmark. Beredskabet sørger desuden for hurtig aflivning af syge og afkræftede sæler og hvaler, hvis muligt. Herunder kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du finder syge eller døde havpattedyr på stranden.

sæl på stranden

Hvad gør jeg hvis...

Hvis du støder på et havpattedyr på en strand i Danmark, er det ikke sikkert du skal forholde dig ens. Her kan du læse hvad du skal gøre, hvis du står I et af nedenstående scenarier.

Jeg finder en syg sæl?

Lad dyret ligge og ring til den nærmeste enhed af Naturstyrelsen her.

Du kan også ringe til museet på tlf. 76 12 20 00 og trykke 3 for at blive stillet om til den vagthavende i havpattedyrsberedskabet.

Jeg finder forladte sælunger og hører hyl på stranden?

I Danmark føder de spættede sæler deres unger i juni og juli måned. I den periode kan du opleve, at der ligger sælunger på stranden. Det bedste råd er at lade ungen være og holde afstand. Det er ikke unormalt, at moren i kortere perioder forlader sin unge for at søge føde. Du kan opleve, at sælungerne hyler. Det kan lyde hjerteskærende, men det betyder ikke nødvendigvis, at de er blevet forladt.

 

Hvis sælungen ligger samme sted på stranden i mere end et døgn, kan det dog betyde, at moren er blevet væk for ungen. I så fald kan du ringe til den nærmeste enhed af Naturstyrelsen her.

 

Du kan også ringe til museet på tlf. 76 12 20 00 og trykke 3 for at blive stillet om til den vagthavende i havpattedyrsberedskabet.

Jeg finder døde sæler og hvaler?

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du finder en død sæl eller hval på stranden. Husk at tage et billede af dyret, og noter, hvor du har fundet dyret.

Du kan enten ringe eller skrive til Fiskeri- og Søfartsmuseet på tlf. 76 12 20 00 / fimus@fimus.dk.

Du kan også kontakte den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen.

Jeg finder en sæl på stranden?

Hvis sælen ser ud til at have det godt, skal du holde afstand og lade den være.

Sæler, der fælder, yngler eller har unger, har brug for fred og ro.

 

Hvis du har generelle spørgsmål om sæler eller hvaler, er du velkommen til at skrive til vores naturhistoriske museumsinspektør, Charlotte.

sælariet