Fakta om museet

og vores virke

Lån af museets bøger

Lån af museets bøger og tidsskrifter foregår gennem Hovedbiblioteket i Esbjerg. Titlerne fremgår af dette on-line katalog, hvor du kan søge efter materialer og afsende lånebestilling.

Relationen mellem mennesket og havet

Som Danmarks museum for havet er vi optaget af havets økosystem, og af menneskers forhold til havet og til den erhvervsaktivitet der knytter sig til havet.

Vi vil være det museum, som alle danskere søger til for at blive klogere på havet som et sted, der i sig selv har en værdi, som økosystem, som ressource for os mennesker, og som en vigtig brik i planetens klimasystem. Vi vil se på havet i en historisk, nutidig og fremtidig kontekst, hvor markante samfundsmæssige forandringer er nødvendige for at nå centrale bæredygtighedsmål for fremtidige generationer. 

Vi kobler natur- og kulturhistorie i relevante forskningsprojekter, levende fortællinger, involverende udstillinger og læringsforløb, samt bidrager til debat på alle relevante platforme, og gennem aktivistiske formater, at medvirke til øget erkendelse for gæster og samfund. Altid med afsæt i en videnskabelig tilgang.

Vores mission:

Vi vil demokratisere viden om relationen mellem mennesker og havet.

Vores vision:
Som Danmarks museum for havet, vil vi spille en aktiv rolle i fællesskabets vej mod en mere bæredygtig verden.

Hvad ved du om

museets historie

Det oprindelige byggeri af museet blev tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen. Det fremstod med sine monolitiske røde teglstenskuber, som en værdig og naturlig tilføjelse til den dramatiske og hårdføre Vestkyst. Da museet blev bygget i 1968, som byens gave til sig selv i forbindelse med havnens og byens 100-års jubilæum.

Vi er en selvejende institution stiftet i 1962. Fiskeri- og Søfartsmuseet blev åbnet for publikum i april 1968. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Fra begyndelsen indeholdt museet en fiskerihistorisk udstilling samt et saltvandsakvarium foruden diverse baglandsfaciliteter. I 1976 blev museet udvidet med et sælarium (renoveret i 2013), og i 1989 indviede man første etape af det maritime friland.

1994 oprettede museet en forskningsenhed, som siden 2000 har været drevet i samarbejde med Syddansk Universitet, fra 2016 under navnet Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME).

Læs mere om museets historie

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for:

  • dansk fiskeri
  • dansk offshore
  • dansk havmiljø
  • danske havpattedyr
  • vestjysk søfart
  • Vadehavets kultur- og naturhistorie

Samarbejdspartnere

Fiskeri- og Søfartsmuseet har som museum, forskningsinstitution og attraktion et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet. Herudover er Fiskeri- og Søfartsmuseet medlem af en række regionale, nationale og internationale samarbejdsorganisationer.

Vi vægter vores netværksrelationer højt. Samspillet mellem netværk og kolleger kvalificerer viden gennem dialog.

Samskabelse effektiviserer vejen til de gode resultater.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere