Fakta om museet

og vores virke

Lån af museets bøger

Lån af museets bøger og tidsskrifter foregår gennem Hovedbiblioteket i Esbjerg. Titlerne fremgår af dette online katalog, hvor du kan søge efter materialer og afsende lånebestilling.

Med hjertet i Esbjerg er vi hele Danmarks museum for havet

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for havet. Som det eneste museum i Danmark har vi både en kulturhistorisk og en naturvidenskabelig tilgang til vores virke, hvilket giver os en unik mulighed for at fortælle hele historien om mennesket og havet.

Med udgangspunkt i vores viden om havet og havets kulturer ønsker vi at styrke vores gæster og samarbejdspartnere i at kunne træffe kvalificerede valg på vegne af havet, dets dyre- og planteliv. Vi ønsker at bidrage til en øget forståelse for de unikke kulturer og erhvervsstrukturer, der knytter sig til havet og til et øget kendskab til, hvordan det maritime liv har været af afgørende betydning for Danmarks udvikling.

Med vores placering i Esbjerg ønsker vi at bidrage til at styrke Sydvestjylland som kultur og turistdestination og give turister og samarbejdspartnere indblik i egnens historie, liv og muligheder, som de er blevet formet af nærheden til havet gennem århundrederne.

Vores mission:

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for havet. Vi forsker, formidler, indsamler og engagerer os i relationen mellem mennesket og havet. Vores særlige indsatsområder er erhvervsaktiviteten, der har knyttet sig til det danske hav fra 1500-tallet til i dag og havets natur med særligt fokus på Vesterhavet og Vadehavet samt havpattedyr i danske farvande.

Vores vision:
Vi ønsker at sætte dagordenen for at gøre hele Danmark klogere på livet i, med og på havet.

Hvad ved du om

museets historie

Det oprindelige byggeri af museet blev tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen. Det fremstod med sine monolitiske røde teglstenskuber, som en værdig og naturlig tilføjelse til den dramatiske og hårdføre Vestkyst. Da museet blev bygget i 1968, som byens gave til sig selv i forbindelse med havnens og byens 100-års jubilæum.

Vi er en selvejende institution stiftet i 1962. Fiskeri- og Søfartsmuseet blev åbnet for publikum i april 1968. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Fra begyndelsen indeholdt museet en fiskerihistorisk udstilling samt et saltvandsakvarium foruden diverse baglandsfaciliteter. I 1976 blev museet udvidet med et sælarium (renoveret i 2013), og i 1989 indviede man første etape af det maritime friland.

1994 oprettede museet en forskningsenhed, som siden 2000 har været drevet i samarbejde med Syddansk Universitet, fra 2016 under navnet Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME).

Læs mere om museets historie

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for:

  • dansk fiskeri
  • dansk offshore
  • dansk havmiljø
  • danske havpattedyr
  • vestjysk søfart
  • Vadehavets kultur- og naturhistorie

Samarbejdspartnere

Fiskeri- og Søfartsmuseet har som museum, forskningsinstitution og attraktion et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet. Herudover er Fiskeri- og Søfartsmuseet medlem af en række regionale, nationale og internationale samarbejdsorganisationer.

Vi vægter vores netværksrelationer højt. Samspillet mellem netværk og kolleger kvalificerer viden gennem dialog.

Samskabelse effektiviserer vejen til de gode resultater.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere