Sjæk’len

Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog Sjæk’len er udkommet årligt i perioden 1988-2018. Årbogen er en blanding af kultur- og naturhistoriske artikler i tråd med museets arbejdsområder. Meget af den viden som gennem årene er blevet skabt gennem forskning og udstillinger på museet, er formidlet gennem årbogen, ligesom eksterne forfattere har bidraget med indholdet til årbøgerne.

Museets årbøger siden 2002 er digitaliserede, og kan ses online.
Årbøgerne kan downloades via nedenstående links.
Sjæk’len 2007 indeholder et indeks over artikler bragt i årgangene 1988-2007.

 

Sjæk’len 2002     Sjæk’len 2006     Sjæk’len 2010     Sjæk’len 2014
Sjæk’len 2003     Sjæk’len 2007     Sjæk’len 2011      Sjæk’len 2015
Sjæk’len 2004     Sjæk’len 2008     Sjæk’len 2012     Sjæk’len 2016
Sjæk’len 2005     Sjæk’len 2009     Sjæk’len 2013     Sjæk´len 2017
Sjæk´len 2018

Fakta

Sjæk’len eller sjækkel stammer fra det engelske ord schackle. Det er et kæde- eller samleled som især på skibe bruges til at forene to stykker kæde, tov eller wire. Sjæk’len symboliserer på bedste vis årbogens formål, nemlig at virke som bindeled mellem museet og omverdenen.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere