De naturhistoriske og kulturhistoriske

samlinger

Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger består af genstande, præparater, fotos og arkivalier fra museets emneområder. Museet arbejder både med havets kulturhistorie og naturhistorie, og samlingerne spænder vidt fra fiskeredskaber, fartøjer og søkort til knogler og vævsprøver fra sæler og hvaler. Samlingerne registreres løbende, og de kulturhistoriske dele offentliggøres på nettet gennem Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger.

De kulturhistoriske samlinger

Fiskeri- og Søfartsmuseet har en omfattende kulturhistorisk samling med knap 20.000 museumsregistrerede genstande. Samlingen repræsenterer genstande inden for museets ansvarsområder: Dansk fiskeri, vestjysk søfart og den danske offshoresektor. Udover genstande rummer samlingen en stor mængde arkivalier, søkort, tegninger, fotografier og film med materialer og dokumentation vedr. museets emneområder. En nærmere gennemgang af samlingens indhold og indsamlingshistorik kan læses i nedenstående.

Museet er altid interesseret i at høre fra dig, som har genstande eller ting, som kunne have interesse for museet.

Nedenfor er eksempler på hvad vi har fået indleveret gennem tiden. 

Læs om kulturhistoriske samlinger

Genstande til museet

Har du en interessant genstand eller andre effekter, som du mener kan have museets interesse – så vil vi gerne høre fra dig, så vi kan vurdere om den skal indgå i vores samling. Send en mail til museumsinspektør Richard Bøllund på rb@fimus.dk med et eller flere fotos samt oplysninger om genstanden/materialet – fx hvem og hvor den kommer fra.

Museet indsamler genstande og dokumentation (fotos, arkivalier m.m.) inden for museets kulturhistoriske ansvarsområder – dvs. ting med relation til fiskeri, vestjysk søfart eller offshore.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere