De naturhistoriske og kulturhistoriske

samlinger

Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger består af genstande, præparater, fotos og arkivalier fra museets emneområder. Museet arbejder både med havets kulturhistorie og naturhistorie, og samlingerne spænder vidt fra fiskeredskaber, fartøjer og søkort til knogler og vævsprøver fra sæler og hvaler. Samlingerne registreres løbende, og de kulturhistoriske dele offentliggøres på nettet gennem Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger.

De kulturhistoriske samlinger

Fiskeri- og Søfartsmuseet har en omfattende kulturhistorisk samling med knap 20.000 museumsregistrerede genstande. Samlingen repræsenterer genstande inden for museets ansvarsområder: Dansk fiskeri, vestjysk søfart og den danske offshoresektor. Udover genstande rummer samlingen en stor mængde arkivalier, søkort, tegninger, fotografier og film med materialer og dokumentation vedr. museets emneområder. En nærmere gennemgang af samlingens indhold og indsamlingshistorik kan læses i nedenstående.

Museet er altid interesseret i at høre fra dig, som har genstande eller ting, som kunne have interesse for museet.

Nedenfor er eksempler på hvad vi har fået indleveret gennem tiden. 

Læs om kulturhistoriske samlinger

Aflevering af genstande

Hvis du har noget, som du mener kunne være interessant for os, så kontakt Museumsinspektør Richard Bøllund hvis det drejer sig om historiske genstande, eller naturhistorisk inspektør Charlotte Bie Thøstesen hvis det drejer sig om dyr, planter eller andre ting fra naturen.

* Bemærk museet tager ikke imod genstande uden der på forhånd er indgået aftale herom.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere