Fiskeri- og Søfartsmuseet har som alle statsanerkendte museer en forpligtelse til at drive forskning inden for sine ansvarsområder, der omfatter såvel kultur- som naturhistorie.

Forskningsmæssig har museet i disse år fokus på Esbjerg Havns erhvervshistorie og byens transformation fra eksporthavn over fiskeri til energimetropol. Herudover arbejdes der gennem en aktiv indsamling og dokumentation specielt med TYRA-feltet, som et eksempel på offshoresektorens betydning for både Esbjerg og dets erhvervsliv samt hele Danmarks energiforsyning.

Læs om vores arbejde

40 års forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Artikel i Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog Sjæk’len 2007.

Læs artikel her

Kulturhistorisk arbejder museet med

TYRA-feltet
Museets kulturhistoriske afdeling er i fuld færd med at indsamle genstande ifm. nedtagningen af det gamle TYRA-felt. I forlængelse heraf er museets kulturhistoriske forskerinspektør optaget af at undersøge feltets historie og rolle i udviklingen af ideen om forsyningssikkerhed. TYRA åbnede for gashanerne 1.10.1984 med håbet om at kunne afhjælpe Danmark behovet for arabisk olie. Siden da har der været diskussioner om, hvem der har ret til Danmarks undergrund og ressourcer, diskussioner der er atter blevet aktualiseret med regeringens beslutning om at lukke for produktion af Nordsøens olie og gas i 2050.

Havets mysterier
Som en del af forarbejdet til udstillingen Havets mysterier forskes der i, hvilken rolle mysterier, (over)tro og lignende har spillet ift. menneskets arbejde med havet gennem tiden. Et særligt fokus er undersøgelsen af den »genfortryllelse« af havet, der indtræffer omkring 1800-tallets begyndelse. I en tid hvor videnskaberne, herunder eks. havbiologien, vinder terræn ser vi en modbevægelse, der forsøger at fravriste naturen – særligt havet – videnskabsmanden og i stedet overlader denne til digteren.

Tidligere forskning
Fagfællebedømt

Rathjen, Kasper (2022): ’Den maritime Grundtvig’, i Kølle, Lone Martinsen (red.), Den store mand – Nye historier om Grundtvig, København: Gads Forlag.

Rathjen, Kasper (2021): ’Den forsvindende fortid – den udeblivende fremtid. Museernes skiftende temporalitet 1789-2021’. Kulturstudier, nr. 1.: s. 1-30.

Rathjen, Kasper (2020): ’Museet i tidens tegn – Et tidsligt blik på museumsaktivismen’. Nordic Museology, 2: s. 4-18.

Rathjen, Kasper (2020): ’Mellem videnskab og folkelighed’, i I Krydsfeltet Oplysning Oplevelse – Dansk museumsformidling i 400 år, Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 97-129.

Læs mere om Kulturhistorie

Naturhistorisk arbejder museet med

  • Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter

  • Vadehavets naturforhold

  • Havpattedyr i danske farvande

Læs mere om Naturhistorie

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere