Vores arbejde med

naturhistorie

Museets naturhistoriske ansvarsområder dækker


● Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter
● Vadehavets naturforhold
● Havpattedyr i danske farvande

 

En del af vores arbejde på det naturhistoriske område er centreret omkring Vadehavet og de organismer, der lever her. Du kan både møde organismerne i vores akvarie og på vores ture ud i Vadehavet.
Desuden har vi fokus på havpattedyr - både via vores sæler og arbejdet i Beredskabet for havpattedyr.

Kan du kende forskel på en spættet sæl og gråsæl?

Læs mere om sælernes verden her

 

Sælernes verden

Siden 1976 har sælerne boltret sig i Sælariet.

I vores sælarium har vi to sælarter; spættet sæl og gråsæl, som du kan møde ude i den danske natur.

Udover at sælerne er en oplevelse for vores gæster, er de også en vigtig del af vores formidling og forskning.

Læs mere om Sælariet her

Vadehavet

Vadehavet er et stort spisekammer, hvor hvilende sæler, store lettilgængelige østersbanker og 12-15 mio. trækfugle trækker besøgende fra nær og fjern.

Det dansk-tysk-hollandske Vadehav er med sine 4700 km2 sand- og mudderflader verdens største sammenhængende tidevandsområde af sin art. Både den hollandske, tyske og danske del er udpeget som UNESCO Verdensnaturarv, og den danske del udgør Danmarks største nationalpark.

 

Læs mere om Vadehavet her

Beredskab for havpattedyr

Vi er også en del af Beredskabet for havpattedyr.

Læs mere om Beredskabet

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere