En lokal opdagelsesrejsende

Martin Spangsberg

Baggrund

Martin Pedersen Spangsberg eller Morten Spangberg (født 1696 i Jerne - nu Esbjerg, og døde 1761 i Kronstadt) var næstkommanderende på Vitus Berings ekspeditioner der førte til opdagelsen af Kamchatka og kystlinien samt den mulige forbindelse mellem Asien og Amerika. Spangsberg er hovedsageligt kendt for opdagelsen af søvejen til Japan fra nord og udforskningen og kortlægningen af Kurilerne (1738-39).

Den opmærksomme kobler måske cafeens navn, og den statue af Martin Spangsberg som står på plænen foran museets café MS Smag.
Herfra skuer han ud over Grådyb, som er indsejlingen til Esbjerg Havn, skulpturgruppen ”De fire hvide mænd” og Vadehavet, som er en del af UNESCO verdensarv.

1720

Historien om Martin Spangsberg

I 1720 lod Martin (eller Morten) Spangsberg sig hyre til den russiske zars flåde. Frem til sin død i 1761 gjorde Spangsberg tjeneste for den russiske zar og deltog som bl.a. som næstkommanderende for Vitus Bering fra 1720’erne-1740’erne. Spangsberg var bl.a. på ekspeditioner til det nordlige Stillehav og Kamtjatka. Ekspeditionerne havde til formål at udforske, kortlægge og kolonisere de fjerne egne øst for Sibirien. Fra 1725-1730 gik rejsen til Kamtjatka, hvor zar Peter den Store ønskede at udforske, hvorvidt Asien og Amerika mødte hinanden – og hvor zarrigets østlige grænse skulle sættes.

1728

I sommeren 1728 sejlede Vitus Bering og Spangsberg op i det farvand, vi i dag kalder for Beringstrædet, på skibet Sankt Gabriels og sejlede dermed også ind i historiebøgerne. Opdagelsen af strædet var dog kun én blandt mange af Spangsbergs meritter. I perioden 1733-1743 tog han på endnu en ekspedition til Kamtjatka, på den såkaldte Store Nordiske Ekspedition. Den store ekspedition fik dog endnu større konsekvenser, da Vitus Bering i 1741 måtte opgive skibet Sankt Peter og gå i land på en ubeboet ø ud for Kamtjatkas kyst. På denne ø, senere navngivet Bering Ø, omkom næsten halvdelen af besætningen – herunder Bering selv.

Martin Spangsberg samlingen

Til minde om den lokalfødte opdagelsesrejsende Martin Spangsbergs, og hans bedrifter i russisk tjeneste under Peter den Store, har Tage Sørensen gennem de sidste årtier etableret en bemærkelsesværdig samling af forskellige genstande. Hovedindholdet af samlingen består af kobberstik og originale kort. Derudover rummer samlingen mange originale bøger fra det 18. og 19. århundrede, som omhandler opdagelserne og rejserne til det Arktiske hav og det nordlige Stillehav, såvel som litteratur om forskellige relaterede emner (f.eks. historiske kort, rejseguides og beretninger, atlasser osv.).
For at stille denne omfattende samling til rådighed for et bredere publikum, er alle kobberstik og kort samt de mest værdifulde bøger blevet digitaliseret i 2016. Et udvalg heraf og en kort præsentation er lagt online herunder. PDF-filer af kort, kobberstik og bøger kan rekvireres ved henvendelse til fimus@fimus.dk.
Skriv gerne ”Spangsberg-samlingen” i overskriften.

Et komplet katalog over Martin Spangsberg-samlingen indeholdende litteraturliste samt illustrationer af kort og kobberstik kan downloades her

Kobberstik

Man brugte hovedsageligt kobberstik til illustrationerne i de første udgaver af rejsejournaler fra det 18. og 19. århundrede. Illustrationen blev linje for linje graveret med en gravstikkel i en glat og poleret kobberplade. Når pladen blev opvarmet dækkede trykfarven alle de fine linjer.
Illustrationen blev trykt på fugtigt papir med en kobbertrykpresse. Med denne dybtryksteknik kunne der produceres op til 200 kopier af høj kvalitet.
Mange af kobberstikkene illustrerer beskrivelser af mennesker, deres klæder, traditioner, huse og nye dyr eller planter fra de opdagede områder. Selve beskrivelserne stammer fra rejsejournaler eller logbøger, som er skrevet af opdagelsesrejsende (se eksempler nedenfor).
John Webber var kunstner på James Cooks tredje rejse, og mange af kobberstikkene fra Sydhavet er lavet af ham.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere