Åbningstider

mandag: 10:00 - 17:00
tirsdag: 10:00 - 17:00
onsdag: 10:00 - 17:00
torsdag: 10:00 - 17:00
fredag: 10:00 - 17:00
lørdag: 10:00 - 17:00
søndag: 10:00 - 17:00
Fiskeri- og Søfartsmuseet

Pressemeddelelse

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg relanceres

Siden 1968 har man kunnet komme tæt på livet i havet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Nu relanceres museet som Danmarks museum for havet. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og den filantropiske forening Realdania støtter Esbjerg Kommunes transformation af museet.

A.P. Møller Fonden støtter revitaliseringen af Fiskeri- og Søfartsmuseet med afsæt i stedets vigtige formidling af menneskets forhold til havet gennem tiderne, livet i havet og undergrundens betydning. For Fonden har det været afgørende at skabe bedre forhold for endnu flere besøgende samtidigt med, at den eksisterende bygning bliver bevaret. Genanvendelsen af den eksisterende bygning vil også bidrage til at mindske klimaaftrykket af projektet.

Realdania støtter også transformationen af bygningen. Henrik Lund, projektchef i Realdania siger: ”Fiskeri- og Søfartsmuseet ligger i en ikonisk bygning, og vi vil gerne støtte museets ønske om at bygge videre på de store kvaliteter, der allerede ligger i bygningerne. Og samtidig skabe bedre plads til nye udstillinger, faciliteter og cirkulation. Det nye museum bliver et godt eksempel på, hvordan et museum kan aktualisere sig selv gennem bæredygtig genanvendelse og videreudvikling af de eksisterende rammer. Vi glæder os til at se det færdige resultat.”

Jakob Lose, formand for Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse og for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, udtaler: ”Den generøse bevilling fra A. P. Møller Fonden og Realdania er en kæmpe gave, ikke alene til Fiskeri- og Søfartsmuseet, men også til Esbjerg. Som kommune tror vi på, at kultur og oplevelser er en af de vigtigste drivere for udviklingen af vores by og egn i fremtiden, og Fiskeri- og Søfartsmuseet er en nøglespiller i forhold hertil.”

Projektet drejer sig konkret både om en udvidelse og ombygning af de fysiske rammer, så der bliver bedre plads til de mange gæster, og en fornyelse af udstillingerne samt en helt ny afdeling for børn og unge.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen, og den oprindelige bygning fra 1968 er et vigtigt eksempel på modernistisk byggeri fra den periode. Med årene er museet udvidet med nye bygninger. Men samlet set er der aktuelt for trangt til museets mange faciliteter og mere end 100.000 årlige gæster. Udvidelsen og ombygningen skal både give bedre og mere moderne faciliteter og udstillingsområder, men samtidig ske i respekt for den oprindelige bygning. Konkret skal indretningen i foyerområdet og flowet i museet ændres, det udendørs gårdrum mellem akvariet og sælariet overdækkes til udstillinger om ”Havets Bund”. Derudover skal laboratoriefløjen, hvis oprindelige funktion er flyttet ud af huset, fremover være ”Børnenes Museum for Havet”. Projektet skal samtidig styrke museets bæredygtighed bl.a. ved at ombygge i stedet for at bygge nyt, ved at energirenovere og ved at anvende havvandskøling.

Esbjerg Kommune, A. P. Møller Fonden og Realdania støtter projektet med 50 mio. kr. hver især.

Næste skridt i projektet er, at Fiskeri- og Søfartsmuseet forventer at kunne sende det i udbud og arkitektkonkurrence ultimo 2024. Det kommer til at ske med et skarpt øje for at bevare den særlige arkitektur i de oprindelige bygninger.

Kontakt
Merete Jankowski, direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet
60 92 36 81

Henrik Lund, projektchef i Realdania
25 57 52 50