skip to Main Content

Naturovervågning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har udviklet to forskellige anvendelsesorienterede undervisningsforløb, der handler om naturovervågning.

Eleverne skal udføre naturovervågning i Nationalpark Vadehavet, der tager udgangspunkt i Miljøcenter Ribe, TMAP – Trilateral Monitoring and Assessment Program samt Fiskeri- og Søfartsmuseets egen overvågning af naturen i Vadehavet.

Undervejs i forløbene bliver der lagt vægt på at introducere eleverne til den naturvidenskabelige tankegang og metode. Undervisningen dækker kernestof og læreplanens formål inden for økologi. Hvert forløb kan ses som en særskilt aktivitet eller sættes sammen til længere forløb – fx i forbindelse med en studietur.

Tilbud til ungdomsuddannelserne

Ved Sædden Fyr, tæt på Fiskeri- og Søfartsmuseet, har Miljøcenter Ribe en station, hvor de overvåger forekomsten af bunddyr i vaden. Eleverne følger her samme metode som Miljøcentret og udtager sedimentkerner langs et undersøgelsestransekt. Bunddyrene i sedimentkernerne bliver indsamlet og bragt tilbage til museet til videre til artsbestemmelse.

Max antal elever30
Varighed4 timer
PrisKr. 2.000,-

Forskere i Danmark samarbejder med forskere i Tyskland og Holland om at overvåge bestanden af sæler i Vadehavet. Hvert år udføres der tællinger af sælerne, så det er muligt at få et estimat for populationsstørrelsen af spættede sæler i hele Vadehavsregionen samt et estimat for hvor mange unger, der fødes hvert år.

Undervisningsforløbet tager afsæt i en af de moniteringsmetoder, som man kan benytte sig af til at overvåge sælbestanden i Vadehavet. Eleverne laver optællinger af sæler på fotografier, som biologer og forskere har taget i forbindelse med én af de årlige sæltællinger i Vadehavet.

Eleverne skal også være med til at tilrettelægge et adfærdsforsøg, hvor dykkeadfærden hos sælerne i museets sælarium undersøges. Eleverne deles i to hold og hvert hold laver de to forløb.

Max antal elever30
Varighed3 timer
PrisKr. 2.000,-

Tilbud på tryk ...

Har du du behov for printe eller gemme vores undervisningstilbud, så kan du hente alle vores tilbud her eller blot hente vores tilbud til ungdomsuddannelserne her.

Back To Top
×Close search
Søg
X

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Vi antager, at du er okay med dette, men du kan fravælge, hvis du ønsker det Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close