Til vores forløb

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmateriale

Fiskeri- og Søfartsmuseet samarbejder med www.mitvadehav.dk.
Her kan du finde masser af materialer og opgaver om Vadehavet.
Vi har valgt nogle ud, som passer til vores forløb.

Nedenfor kan du finde de direkte links til undervisningsmaterialet under de forskellige klassetrin, som er tilpasset hertil.

Hvis dine elever har særlige behov - målretter vi gerne forløbende.

Dagtilbud og 0. - 2. klasse (Skibsdrenge og skibspiger)

Forløb: vi undersøger levende dyr

Bestemmelsesark om Vadehavets dyr og planter:

https://www.mitvadehav.dk/bestemmelsesark

Faktaark om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/faktaark

Billedlotteri, vendespil og samtalekort om vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/billedlotteri-vendespil-og-samtalekort-med-vadehavets-dyr

Bestemmelsesark for dyr og planter ved vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/bestemmelsesark-dyr-planter-og-fugle

Lær om sandorm og frynseorm:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-sandorm-og-frynseorm-0

Rødspætte og ulk og fiskenes tilpasning og camouflage:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-r%C3%B8dsp%C3%A6tte-og-ulk

Huskespil med kroppen om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/huskespil-med-kroppen

Quiz og byt om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/quiz-og-byt-om-vadehavets-dyr

Lær om strandkrabben:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-strandkrabben-0

Sæler ved Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/s%C3%A6ler-ved-vadehavet

 

Forløb: På opdagelse i Vadehavet

Baggrundsviden til lærere og pædagoger om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/artikler-og-udgivelser

Bestemmelsesark om Vadehavets dyr og planter:

https://www.mitvadehav.dk/bestemmelsesark

Faktaark om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/faktaark

Mit dyr i Vadehavet. Kan kombineres med selve Vadevandringen:

https://www.mitvadehav.dk/mit-dyr-i-vadehavet

Hjertemuslingen, blåmuslingen og deres tilpasning:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-hjertemuslingen-og-bl%C3%A5muslingen-0

Lær om sandorm og frynseorm:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-sandorm-og-frynseorm-0

Fødekæderne i Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/hvem-%C3%A6der-hvem-f%C3%B8dek%C3%A6der-i-vadehavet

Lav jeres eget havbundsbillede fra Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/lav-et-havbundsbillede

Faktakort og -plakater om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/vidste-du-0

Huskespil med kroppen om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/huskespil-med-kroppen

Lær vadehavsord:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-vadehavsord

Quiz og byt om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/quiz-og-byt-om-vadehavets-dyr

Vadehavs-brainstorm

https://www.mitvadehav.dk/brainstorm

Lær om strandkrabben:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-strandkrabben-0

Sæler ved Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/s%C3%A6ler-ved-vadehavet

Læs mere om skibsdrenge og skibspiger

3. - 4. klasse (Letmatroser)

Forløb: På opdagelse i Vadehavet

Baggrundsviden til lærere og pædagoger om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/artikler-og-udgivelser

Mit liv som trækfugl – Et brætspil i kæmpeformat:

https://www.mitvadehav.dk/mit-liv-som-tr%C3%A6kfugl

Faktakort og -plakater om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/vidste-du-0

Huskespil med kroppen om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/huskespil-med-kroppen

Quiz og byt om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/quiz-og-byt-om-vadehavets-dyr

Vadehavsloop:

https://www.mitvadehav.dk/vadehavs-loop

Vadehavsbrainstorm:

https://www.mitvadehav.dk/brainstorm

Fødekædestratego:

https://www.mitvadehav.dk/f%C3%B8dek%C3%A6destratego

Lær om strandkrabben:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-strandkrabben-0

Sæler ved Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/s%C3%A6ler-ved-vadehavet

Mit dyr i Vadehavet. Kan kombineres med selve Vadevandringen:

https://www.mitvadehav.dk/mit-dyr-i-vadehavet

Hvem æder hvem? – Fødekæder i Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/hvem-%C3%A6der-hvem-f%C3%B8dek%C3%A6der-i-vadehavet-0

Læs mere om letmatroserne

5. - 6. klasse (Matroser)

Forløb: På opdagelse i Vadehavet


Baggrundsviden til lærere og pædagoger om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/artikler-og-udgivelser

Faktakort og -plakater om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/vidste-du-0

Mit liv som trækfugl – Et brætspil i kæmpeformat:

https://www.mitvadehav.dk/mit-liv-som-tr%C3%A6kfugl

Hvem æder hvem? – Fødekæder i Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/hvem-%C3%A6der-hvem-f%C3%B8dek%C3%A6der-i-vadehavet-0

Huskespil med kroppen om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/huskespil-med-kroppen

Huskespil med kroppen om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/huskespil-med-kroppen

Vadehavsloop:

https://www.mitvadehav.dk/vadehavs-loop

Vadehavsbrainstorm:

https://www.mitvadehav.dk/brainstorm

Fødekædestratego:

https://www.mitvadehav.dk/f%C3%B8dek%C3%A6destratego

Lær om strandkrabben:

https://www.mitvadehav.dk/l%C3%A6r-om-strandkrabben-0

Sæler ved Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/s%C3%A6ler-ved-vadehavet

Hvem æder hvem? – Fødekæder i Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/hvem-%C3%A6der-hvem-f%C3%B8dek%C3%A6der-i-vadehavet-0

Læs mere om matroserne

7. - 10. klasse (Kaptajner)

Forløb: På opdagelse i Vadehavet

Baggrundsviden til lærere og pædagoger om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/artikler-og-udgivelser

Faktakort og -plakater om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/vidste-du-0

Mit liv som trækfugl – Et brætspil i kæmpeformat:

https://www.mitvadehav.dk/mit-liv-som-tr%C3%A6kfugl

Huskespil med kroppen om Vadehavets dyr:

https://www.mitvadehav.dk/huskespil-med-kroppen

Vadehavsloop:

https://www.mitvadehav.dk/vadehavs-loop

Vadehavsbrainstorm:

https://www.mitvadehav.dk/brainstorm

Fødekædestratego:

https://www.mitvadehav.dk/f%C3%B8dek%C3%A6destratego

Tidevand – Hvad er det?:

https://www.mitvadehav.dk/tidevand-hvad-er-det

Hvem kender kysten bedst?:

https://www.mitvadehav.dk/hvem-kender-kysten-bedst

Læs mere om kaptajnerne

Ungdomsuddannelser (Admiraler)

Forløb: På opdagelse i Vadehavet


Baggrundsviden til lærere og pædagoger om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/artikler-og-udgivelser

Faktakort og -plakater om Vadehavet:

https://www.mitvadehav.dk/vidste-du-0

Tidevand – Forstå fænomenet:

https://www.mitvadehav.dk/tidevand-forst%C3%A5-f%C3%A6nomenet

Læs mere om admiralerne

Har du yderligere spørgsmål til det faglige indhold?

Kontakt Lasse

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere