Museet åbner porten til havet

Formidling og læring

Formidling i øjenhøjde

Hvorfor skal du booke et forløb hos Fiskeri- og Søfartsmuseet?

Fiskeri- og Søfartsmuseet er ikke bare en institution der bugner af viden. Vi har også de pædagogiske og didaktiske kompetencer til at formidle vores viden til eleverne. Vi vil gerne understøtte jeres egne kompetencer og forløb og bidrage til at jeres elever får den ekstra viden, der måske kan være svær at finde og formidle hjemme på skolen. Dette gør vi gennem autentiske metoder og genstande, som også bliver brugt i museets egen videnskabelige afdeling. Alle vores forløb er praksisorienterede, sanselige, og ikke mindst fagligt funderede i den viden, som de ansatte på museet er nogle af landets førende eksperter indenfor.
Vi vil ikke kun være formidlere af viden. Vi vil også være et vigtigt værktøj i lærernes og pædagogernes didaktiske og pædagogiske værktøjskasse. Derfor understøtter vores forløb naturligvis også de pædagogiske læreplaner, folkeskolens Fælles Mål og ungdomsuddannelsernes læreplaner.
Vi sætter en stor ære i altid at møde børn og elever i øjenhøjde og tilpasser forløbene til elevernes niveau. Både fagligt og mentalt. Derfor er mange af vores forløb også egnet til børn med specielle behov. Dette fremgår i beskrivelserne af forløbene nedenfor.

Vores formidlingsforløb er opdelt i 5 linjer efter klassetrin

Send forespørgsel på forløb

Skibsdrenge og skibspiger

Dagtilbud og 0. - 2. klasse

Forløbet er målrettet dagtilbud og indskoling.
Gennem vores fascination og passion for havet, er det vores ambition at skabe skibsdrenge & skibspiger, som resten af livet vil være nysgerrige på naturen og være havets ambassadører.

Læs mere om skibsdrenge og skibspiger

Letmatroser

3. - 4. klasse

Forløbet målrettet mellemtrinnet.
Her er målet at udvide forståelsen for havet og de aktiviteter der finder sted på havet. Her går vi mere analytisk til værks. Vi introducerer også begreber som ”evolution”, ”tilpasning”, ”bæredygtighed”, ”benyttelse og beskyttelse”.

Læs mere om letmatroserne

Matroser

5. - 6. klasse

Forløb målrettet mellemtrinnet.
Her vil vi introducere nogle af de komplekse sammenhænge og økologiske systemer, der kendetegner livet i og på havet. Vi introducerer også den videnskabelige metode og bruger den i flere af de forløb vi tilbyder.

Læs mere om matroserne

Kaptajner

7. - 10. klasse

Forløb målrettet udskoling.
Disse forløb er museets tilbud til alle jer som ønsker at forstå den kompleksitet som kendetegner havet og menneskers relation til havet. Vi går i dybden med emner som trofiske niveauer, økosystemer, næringsstoffer, biodiversitet, bæredygtighedscertificeringer, mikroplast etc.

Læs mere om kaptajnerne

Admiraler

Ungdomsuddannelser 

Forløbet er målrettet ungdomsuddannelser.
Som et statsanerkendt museum, er vi forpligtet til at forske indenfor museets ansvarsområder. I forløbene til ungdomsuddannelserne arbejder vi bl.a. med nogle af de undersøgelser og videnskabelige metoder som biologer, historikere m.fl. har brugt til at undersøge havet over og under overfalden.

Læs mere om admiralerne

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål i forhold til hvilket forløb du skal vælge, pris mv. kan du kontakte Julia Søllestedjs@fimus.dk eller tlf. 30340775.

Forespørg eller book et forløb her

Undervisningsmaterialer

På vores side Undervisningsmaterialer kan du finde links til undervisningsmaterialet, som er tilpasset det enkelte forløb.

På læringsunivers Mitvadehav kan du også finde og downloade meget af det undervisningsmateriale, som vi bruger i undervisningen.

Find undervisningsmaterialer her

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere