skip to Main Content

Tilbud til udskolingen

Man har vurderet at der hvert år udledes 8 millioner ton plastik i havet. Det svarer til at der hvert minut bliver tømt en lastbil fuld af plastik, ud i havet.

Som Danmarks museum for havet er det problem vi er meget optaget af og et tema, vi mener berører os alle. Derfor har vi, i samarbejde med eksperter på området, udviklet et nyt praksisorienteret forløb til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Det giver eleverne mulighed for selv at undersøge, hvor stor problemstillingen med plastik i havet er.

Under forløbet, skal eleverne bruge forskernes egne metoder, til at undersøge stranden for mikroplast.

Undersøgelsen er delt op i to dele. Første del foregår på Sædding strand hvor vi tager sandprøver fra opskyldslinjen. Herefter tager vi prøverne med tilbage til museets laboratorie, hvor vi med hjælp af museets udstyr, undersøger prøverne for mikroplast. Alle resultaterne bliver noteret i den udleverede vejledning og bliver herefter analyseret. Vejledninger og resultater kan tages med hjem til evt. videre arbejde.

Max antal elever24
Varighed2 timer
Niveau7. – 10. kl. & Ungdomsuddannelserne
PrisKr. 2.000,-

Hvis du arbejder med økosystemer, tidevand, landskaber, fugle, Nationalpark, Verdensarv eller et helt andet Vadehavstema, så skal I med på vadevandring i Vadehavet. Her kan vi lægge fokus på de emner, som I gerne vil arbejde med. Vi begynder oftest turen ved siden af skulpturen ”Mennesket ved Havet”, hvor vi taler om Vadehavetstilblivelse og geomorfologiske processer. Herefter bevæger vi os ud til muslingebankerne i Vadehavet.

På turen kan vi fx tømme en ruse og eleverne skal undervejs selv være med til at finde, fange og undersøge dyrene. På vaden taler vi om økosystemet i vadehavet og dyrenes biologi.

Vi tilpasser selvfølgelig niveauet til de forskellige klassetrin. Turen skal passe med tidevandet (lavvande) og eleverne skal være klædt på til årstiden – Varmt tøj og gummistøvler.

Turen er tidevands- og vejrafhængig.

Max antal elever30
Varighed1½ time
Niveau7. – 10. kl.
PrisKr. 2.000,-
(1.500,- uden ruse)

Påklædning: Varmt tøj, gummistøvler eller bare tæer.

Booking eller mere information

Forløb kan bookes i tidsrummet 09.00-14.30

Ønsker du at booke et forløb så kontakt Julia på js@fimus.dk.

Ved faglige spørgsmål til indhold kontakt da venligst museumsformidler Lasse V. Ottosen på lvo@fimus.dk eller 51260156

Back To Top
Søg
da
X
X