skip to Main Content

Tilbud til udskolingen

Denne aktivitet giver dine elever en introduktion til den naturvidenskabelige tankegang og metode. Vi arbejder med de overordnede temaer: Evolution og tilpasning.

Her afprøves den naturvidenskabelige arbejdsmetode fra hypotese over forsøg til videre diskussion og konklusion. Eleverne arbejder sammen i grupper og får udleveret to forskellige fiskearter og et kompendium, der tager udgangspunkt i to enkle spørgsmål: “Hvor i havet lever de to fisk, og hvad lever de af?” Herefter skal de dissekere og sammenligne de to fisk og forholde sig til en række undersøgelsesspørgsmål.

Tilbydes også på engelsk.

Max antal elever24
Varighed1½ time
Niveau7. – 10. kl.
PrisKr. 1.200,-

Man har vurderet at der hvert år udledes 8 millioner ton plastik i havet. Det svarer til at der hvert minut bliver tømt en lastbil fuld af plastik, ud i havet.

Som Danmarks museum for havet er det problem vi er meget optaget af og et tema, vi mener berører os alle. Derfor har vi, i samarbejde med eksperter på området, udviklet et nyt praksisorienteret forløb til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Det giver eleverne mulighed for selv at undersøge, hvor stor problemstillingen med plastik i havet er.

Under forløbet, skal eleverne bruge forskernes egne metoder, til at undersøge stranden for mikroplast.

Undersøgelsen er delt op i to dele. Første del foregår på Sædding strand hvor vi tager sandprøver fra opskylslinjen. Herefter tager vi prøverne med tilbage til museets laboratorie, hvor vi med hjælp af museets udstyr, undersøger prøverne for mikroplast. Alle resultaterne bliver noteret i den udleverede vejledning og bliver herefter analyseret. Vejledninger og resultater kan tages med hjem til evt. videre arbejde.

Forløbet kan bookes fra medio maj. Ønskes en booking kan man kontakte museumsformidler Lasse Visser Ottosen på tlf. 51 26 01 56 eller lvo@fimus.dk.

Max antal elever24
Varighed1½ time
Niveau7. – 10. kl. & Ungdomsuddannelserne
PrisKr. 1.500,-

Hvis du arbejder med økosystemer, tidevand, landskaber, fugle, Nationalpark, Verdensarv eller et helt andet Vadehavstema, så skal I med på vadevandring i Vadehavet. Her kan vi lægge fokus på de emner, som I gerne vil arbejde med. Vi begynder oftest turen ved siden af skulpturen ”Mennesket ved Havet”, hvor vi taler om Vadehavetstilblivelse og geomorfologiske processer. Herefter bevæger vi os ud til muslingebankerne i Vadehavet.

På turen kan vi fx tømme en ruse og eleverne skal undervejs selv være med til at finde, fange og undersøge dyrene. På vaden taler vi om økosystemet i vadehavet og dyrenes biologi.

Vi tilpasser selvfølgelig niveauet til de forskellige klassetrin. Turen skal passe med tidevandet (lavvande) og eleverne skal være klædt på til årstiden – Varmt tøj og gummistøvler.

Turen er tidevands- og vejrafhængig.

Max antal elever30
Varighed1½ time
Niveau7. – 10. kl.
PrisKr. 2.000,-
(1.500,- uden ruse)

Påklædning: Varmt tøj, gummistøvler eller bare tæer.

Booking eller mere information

Forløb kan bookes i tidsrummet 09.00-14.30

Ønsker du at booke et forløb, så gå direkte til booking kalenderen herunder eller kontakt Juliajs@fimus.dk.

Ved faglige spørgsmål til indhold kontakt da venligst museumsformidler Lasse V. Ottosen på lvo@fimus.dk eller 51260156

Back To Top
×Luk søgning
Søg
da
X
X