skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseet åbner porten til havet!

 

Fiskeri- og Søfartsmuseet inviterer jer ind i vores udstillinger, laboratorier, vores havn og vores natur. Her åbner vi op for den gigantiske mængde af viden og fortællinger, som museet er i besiddelse af. Vi tilbyder forløb om alt fra strandkrabber til hvaler og fra fiskere til borebisser. Vi fortæller om hvordan havet kan bidrage med næring til en voksende befolkning, samt hvordan havet er lokalitet for verdens energitransformation fra kulbrinter til vedvarende energi.

 

Vores forløb er opdelt i 3 linjer:

Blå nørder // Forløb målrettet dagtilbud og indskoling. Gennem vores fascination og passion for havet, er det vores ambition at skabe blå nørder, som resten af livet vil være nysgerrige på naturen og være havets ambassadører.

Havagenter // Forløb målrettet mellemtrinnet. Her er målet at udvide forståelsen for havet og de aktiviteter der finder sted på havet. Her går vi mere analytisk til værks. Vi introducerer også begreber som ”Evolution”, ”Tilpasning”, ”bæredygtighed”, ”benyttelse og beskyttelse”.

Havambassadører // Forløb målrettet udskoling og ungdomsuddannelser. Disse forløb er museets tilbud til alle jer som ønsker at forstå den kompleksitet som kendetegner havet og menneskers relation til havet. Vi går i dybden med emner som trofiske niveauer, økosystemer, næringsstoffer, biodiversitet, bæredygtighedscertificeringer, mikroplast etc.

 

Viden om hvordan natur og kultur fungerer som sammenhængende størrelser, er en forudsætningen for at kunne bidrage til at verden, skridt for skridt, bliver mere bæredygtig. Det handler om at balancere benyttelse og beskyttelse, hvis vi skal bevare planetens biodiversitet og fremtidige generationers stigende behov for mad, vand og energi. Alt hvad museet beskæftiger sig med sker med afsæt i havet og dermed verdensmål nummer 14 – Livet i havet.

På Fiskeri- og Søfartsmuseet ønsker vi at dele vores egen passion og engagement for havet med alle børn og unge der besøger vores museum. Derfor formidler vi ikke bare vores viden som den er. Vi tilpasser metoder, sprog og omfang til de enkelte hold/elever, og tilstræber altid et stort element af involvering og ”hands on”. Alle forløb er udviklet, tilpasset og didaktiseret i et tæt samarbejde mellem museets pædagogiske og videnskabelige medarbejdere og eksterne eksperter. Dette foregår selvfølgelig med en klar parallel til folkeskolens læseplaner og fælles mål. Dermed opnår vi den rette kombination af rå viden og pædagogisk metode – og dermed formidling i øjenhøjde, som gør en forskel. Det er vigtigt for os.

Kan det virkelig passe? Og hvorfor fungerer det præcis sådan? En af grundstenene i den videnskabelige tankegang er den undersøgende tilgang, hvor man hele tiden stiller spørgsmålstegn ved verden. Det er også vores udgangspunkt for vores læringsforløb. Elever der deltager i vores forløb, undersøger selvstændigt, og i samarbejde med os, dyr, planter og genstande vi bruger i undervisningen. Det tilføjer en sanseoplevelse til den videnskabelig tilgang og metode, og dermed en ekstra dimension til målet om at skabe læring og erkendelse for børn og unge.

Børn og unge med særlige behov

 

Alle er velkomne hos os. Vi har gode erfaringer med mange forskellige typer af hold og institutioner, og opfordrer dig til at kontakte os om hvad vi kan tilbyde for netop jeres børne/ungegruppe. Typisk arbejder vi med børn med udfordringer inden for autismespektret, udviklingshæmmede, blinde/svagtseende og hørehæmmede. Vi tilpasser altid vores forløb, så de passer til lige netop jeres børne/ungdomsgruppe.

Booking

Ønsker du at booke et forløb så kontakt Juliajs@fimus.dk.

Museumsformidler Lasse V. Ottosen vil, sammen med vores museumsværter, tage sig godt af jer under jeres besøg.

Back To Top
Søg
da
X
X