Dagtilbud - 2. klasse

Skibsdrenge & skibspiger

Skibsdrenge & skibspiger

Forløb målrettet dagtilbud og indskoling 0.-2. klasse

Vores undervisningstilbud til dagtilbud og indskoling byder på 4 forløb.

Du kan booke et af nedenstående forløb eller flere forløb til dine elever - vi målretter gerne forløbene, hvis dine elever har særlige behov.

Du kan læse mere om forløbene herunder, og send en forespørgsel på booking af forløbene her på siden.

Vi undersøger levende dyr

Vi vil gerne vise jer en del af den mangfoldighed af liv, der findes i Vadehavet og i de andre danske farvande.
Vores intention er at vække elevernes nysgerrighed og give dem en grundlæggende viden om det liv, der findes lige under overfladen. Vi arbejder typisk med 3-6 forskellige dyregrupper og undervejs i forløbet får eleverne/børnene muligheden for at undersøge og håndtere dyrene under vores vejledning. Aktiviteten tilpasser vi efter børnenes alder og faglige niveau. Dyrene er nøje udvalgt så håndtering og stress ikke er et problem, og I kan gå på jagt efter dem i deres naturlige miljøer i museets samlinger og akvarier efter aktiviteten.
Denne aktivitet er oplagt, hvis man arbejder med “MitVadehav” og den kan også bruges som optakt til en vadevandring eller en tur på stranden.

Mål:

Under forløbet arbejder vi med alle 4 kompetenceområder i Fælles Mål for Natur og teknologi: Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
 • Modellering: Eleven har viden om organismers opbygning.
 • Perspektivering: Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig
  selv og det nære område.
 • Kommunikation: Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer.
 • Kommunikation: Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Max antal elever  
24

Varighed
30-45 minutter

Pris
Kr. 600,-

* Egnet for børn med særlige behov.

Find undervisningsmateriale til forløbet her

Rundvisning "Bag kulissen"

Oplev hvad der gemmer sig bag de låste døre i kælderen på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Vi tager jer med bag kulisserne og forklarer, hvad et museum er og hvilket arbejde vi laver inden for forskning, formidling og teknik. Vi besøger vores naturhistoriske magasin, hvor vi fortæller om sæler, hvaler og Beredskabet for Havpattedyr og viser nogle af vores spændende museumsgenstande frem.
Herefter går vi i karantænen, hvor vi fortæller om akvarierne og vores opdræt af havdyr. Vi tager også nogle dyr op, så eleverne får lov at komme helt tæt på.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne perspektivering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Perspektivering: Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område.
 • Perspektivering: Eleven har viden om natur og teknologi i det nære.
 • Kommunikation: Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Max antal elever
24

Varighed
45 min.

Pris
Kr. 600,-

* Tilbydes også på engelsk

Vi åbner en blæksprutte

Vi skal i fællesskab undersøge og dissekere Danmarks største blæksprutte.
Selvom blæksprutten har mange af de samme organer som os, er de fuldstændigt anderledes sat sammen.

Vi skal tale om hvilket dyr en blæksprutte er og hvordan den er tilpasset i forhold til miljø og byttedyr.

Forløbet er styret af formidleren, der fortæller og forklarer, mens der vendes, drejes, mærkes og klippes. De modige elever kan få lov at hjælpe til, hvis de tør.

Mål:

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, modellering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • Undersøgelse: Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder.
 • Modellering: Eleven har viden om organismers opbygning.
 • Kommunikation: Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer.
 • Kommunikation: Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Max antal elever
24

Varighed
30 – 45 min.

Pris
Kr. 600,-

* Egnet for børn med særlige behov
* Tilbydes også på engelsk

På opdagelse i Vadehavet

Hvis du arbejder med Vadehavet, skal du besøge vores museum.
Vi har en vadehavsudstilling, saltvandsakvarium og et sælarium, hvor du kan finde en stor del af de dyr der findes i Vadehavet. Hvis du vil på tur i Vadehavet med os som guider, tilbyder vi en vadevandring for dig og dine elever ved Sædding Strand. Her skal vi tale om både kultur- og naturhistorie og dine børn/elever bliver udfordret undervejs, når de skal grave, si og undersøge havbunden for dyr og planter. Vi går henover de blotlagte vadeflader og bestiger de lokale blåmuslingebanker. Dette kræver selvfølgelig at tidevandet passer for os og at vejret ikke er for blæsende. Ude ved muslingebankerne kan vi også vælge at tømme en ruse, som vi bruger til indsamling af dyr til museets akvarier.
Hvis du bruger materialer fra Mit Vadehav, kan du bruge turen som en optakt eller del af et længere forløb.
Vi anbefaler dig at tjekke opgaverne på MitVadehav.

OBS. Turen er tidevands- og vejrafhængig.
Påklædning: Varmt tøj og gummistøvler.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.
 • Undersøgelse: Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
 • Perspektivering: Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område.
 • Kommunikation: Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Max antal elever
30

Varighed
1½ time

Pris
Kr. 2.000,-

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål i forhold til hvilket forløb du skal vælge, pris mv. kan du kontakte Julia Søllestedjs@fimus.dk eller tlf. 30340775.

Forespørg eller book et forløb her

Undervisningsmaterialer

På vores side Undervisningsmaterialer kan du finde direkte links til undervisningsmaterialet, som er tilpasset det enkelte forløb.

Find undervisningsmaterialer til Skibsdrenge og Skibspiger

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere