skip to Main Content

Tilbud til børnehaver & indskolingen

Vi vil gerne vise jer en del af den mangfoldighed af liv, der findes i Vadehavet og i de andre danske farvande.

Vores intention er at vække elevernes nysgerrighed og give dem en grundlæggende viden om det liv, der findes lige under overfladen. Vi arbejder typisk med 3-6 forskellige dyregrupper og undervejs i forløbet skal eleverne/børnene have muligheden for at undersøge og håndtere dyrene under vores supervision. Aktiviteten tilpasser vi efter børnenes alder og faglige niveau. Dyrene er nøje udvalgt så håndtering og stress ikke er et problem, og I kan gå på jagt efter dem i deres naturlige miljøer i museets samlinger og akvarier efter aktiviteten.

Denne aktivitet er oplagt, hvis man arbejder med “MitVadehav” og den kan også bruges som optakt til en vadevandring eller en tur på stranden.

Max antal elever24
Varighed30-45 minutter
Niveau*Bhv. – 3. kl.
PrisKr. 600,-
 
* Egnet for børn med særlige behov.

Hvis du arbejder med Vadehavet, skal du besøge vores museum.

Vi har en vadehavsudstilling, saltvandsakvarium og et sælarium, hvor du kan finde en stor del af de dyr der findes i Vadehavet. Hvis du vil på tur i Vadehavet med os som guider, tilbyder vi en vadevandring for dig og dine elever ved Sædding Strand. Her skal vi tale om både kultur- og naturhistorie og dine elever bliver udfordret undervejs når de skal grave, si og undersøge havbunden for dyr og planter. Vi skal gå henover de blotlagte vadeflader i enten bare tæer eller gummistøvler og bestige de lokale blåmuslingebanker. Dette kræver selvfølgelig at tidevandet passer for os og at vejret ikke er for blæsende. Ude ved muslingebankerne kan vi også vælge at tømme en ruse, som vi bruger til indsamling af dyr til museets akvarier.

Hvis du deltager i undervisningstilbuddet MitVadehav, kan du bruge turen som en optakt eller del af et længere forløb. Vi anbefaler dig at tjekke opgaverne på Mit Vadehav.

Turen er tidevands- og vejrafhængig.

Max antal elever30
Varighed1½ timer
Niveau*0. – 3. kl.
PrisKr. 2.000,-
(1.500,- uden ruse)
 

Påklædning: Varmt tøj og gummistøvler.

Booking eller mere information

Forløb kan bookes i tidsrummet 09.00-14.30

Ønsker du at booke et forløb så kontakt Juliajs@fimus.dk.

Ved faglige spørgsmål til indhold kontakt da venligst museumsformidler Lasse V. Ottosen på lvo@fimus.dk eller 51260156

Back To Top
Søg
da
X
X