7. - 10. klasse

Kaptajner

Kaptajner

Forløb målrettet udskoling og ungdomsuddannelser.

Vores undervisningstilbud til udskoling og ungdomsuddannelser byder på tre forløb.

Du kan booke et af forløbene eller flere forløb til dine elever - vi målretter gerne forløbene, hvis dine elever har særlige behov.

Du kan læse mere om forløbene herunder, og sende en forespørgsel på booking af forløbene direkte her på siden.

Plastik på stranden

Man har vurderet at der hvert år udledes 8 millioner tons plastik i havet. Det svarer til at der hvert minut bliver tømt en lastbil fuld af plastik ud i havet.
Som Danmarks museum for havet er det et problem, vi er meget optaget af og et tema, vi mener berører os alle. Derfor har vi, i samarbejde med eksperter på området, udviklet et nyt praksisorienteret forløb til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Det giver eleverne mulighed for selv at undersøge, hvor stor problemstillingen med plastik i havet er.
Under forløbet skal eleverne bruge forskernes egne metoder til at undersøge stranden for mikroplast.
Undersøgelsen er delt op i to dele. Første del foregår på Sædding strand hvor vi tager sandprøver fra opskylslinjen. Herefter tager vi prøverne med tilbage til museets laboratorie, hvor vi med hjælp af museets udstyr, undersøger prøverne for mikroplast. Alle resultaterne bliver noteret i den udleverede vejledning og bliver herefter analyseret. Vejledninger og resultater kan tages med hjem til evt. videre arbejde.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation i Fælles Mål for Biologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om indsamling og validering af data.
 • Undersøgelse: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og
  andres praktiske og undersøgende arbejde.
 • Perspektivering: Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
 • Perspektivering: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • Kommunikation: Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag.

Max antal elever
24

Varighed
2 timer

Pris
Kr. 2.000,-

På opdagelse i Vadehavet

Hvis du arbejder med økosystemer, tidevand, landskaber, fugle, Nationalpark, Verdensarv eller et helt andet Vadehavstema, så skal I med på vadevandring i Vadehavet. Her kan vi lægge fokus på de emner, som I gerne vil arbejde med. Vi begynder oftest turen ved siden af skulpturen ”Mennesket ved Havet”, hvor vi taler om Vadehavets tilblivelse og geomorfologiske processer. Herefter bevæger vi os ud til muslingebankerne i Vadehavet.
På turen kan vi fx tømme en ruse og eleverne skal undervejs selv være med til at finde, fange og undersøge dyrene. På vaden taler vi om økosystemet i vadehavet og dyrenes biologi.
Vi tilpasser naturligvis niveauet til de forskellige klassetrin.

OBS. Turen er tidevands- og vejrafhængig.
Påklædning: Varmt tøj og gummistøvler.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation i Fælles Mål for Biologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation.
 • Undersøgelse: Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder
 • Undersøgelse: Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer.
 • Undersøgelse: Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.
 • Perspektivering: Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer.
 • Kommunikation: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.
 • Kommunikation: Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.

Max antal elever
30

Varighed
1½ timer

Pris
Kr. 2.000,-

Rundvisning "Bag kulissen"

Oplev hvad der gemmer sig bag de låste døre i kælderen på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Vi tager jer med bag kulisserne og forklarer, hvad et museum er og hvilket arbejde vi laver inden for forskning, formidling og teknik. Vi besøger vores naturhistoriske magasin, hvor vi fortæller om sæler, hvaler og Beredskabet for Havpattedyr og viser nogle af vores spændende museumsgenstande frem.
Herefter går vi i karantænen, hvor vi fortæller om akvarierne og vores opdræt af havdyr. Vi tager også nogle dyr op, så eleverne får lov at komme helt tæt på.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse og modellering i Fælles Mål for Biologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven har viden om indsamling og validering af data.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.
 • Modellering: Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer.
 • Modellering: Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling.

Max antal elever
24

Varighed
45 min.

Pris
Kr. 2000,-

* Tilbydes også på engelsk

Undervisningsmaterialer

På vores side Undervisningsmaterialer kan du finde direkte links til undervisningsmaterialet, som er tilpasset det enkelte forløb.

Find undervisningsmaterialer til Kaptajner

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål i forhold til hvilket forløb du skal vælge, pris mv. kan du kontakte Julia Søllestedjs@fimus.dk eller tlf. 30340775.

Forespørg eller book et forløb her

 

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere