5. - 6. klasse

Matroser

Matroser

Forløb målrettet 5. – 6. klasse.

Vores undervisningstilbud til 5. og 6. klassetrin byder på fem forløb.


Du kan booke et af forløbene eller flere forløb til dine elever - vi målretter gerne forløbene hvis dine elever har særlige behov.

Du kan læse mere om forløbene herunder, og sende en forespørgsel på booking af forløbene her på siden.

Dissektion af blæksprutter

Eleverne skal i grupper undersøge en blæksprutte – både indvendig og udvendig! Eleverne sidder i grupper af 4 og skal sammen undersøge og dissekere blæksprutten. Eleverne skal følge en vejledning, som er skrevet til eleverne på mellemtrinnet. Alt sammen under kyndig vejledning af en af museets formidlere.
Vi ser på en tiarmet blækspruttes levevis og unikke anatomi. Vi introducerer begreber og fagsprog, som man arbejder med i natur/teknologi. Det kan f.eks. være tilpasning, camouflage eller evolution. I kan også bruge dissektionen som en introduktion til et tema om havet, eller som en spændende oplevelse og udfordring for eleverne.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, modellering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Modellering: Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.
 • Modellering: Eleven kan med modeller forklare ørets og øjets fysiologi og anatomi.
 • Kommunikation: Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.
 • Kommunikation: Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Kommunikation: Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Max antal elever
24

Varighed
1 time

Pris
Kr. 1.000,-

* Egnet for børn med særlige behov
* Tilbydes også på engelsk

Vi åbner en blæksprutte

Vi skal i fællesskab undersøge og dissekere Danmarks største blæksprutte.
Giv dine elever et indblik i et dyr med en helt unik anatomi og biologi, når vi åbner blæksprutten op sammen med børnene.
Vi skal tale om hvilket dyr en blæksprutte er og hvordan den er tilpasset i forhold til miljø og byttedyr.
Forløbet er styret af formidleren, der fortæller og forklarer, mens der vendes, drejes, mærkes og klippes. De modige elever kan få lov at hjælpe til, hvis de tør.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om undersøgelsesdesign.
 • Perspektivering: Eleven kan fortælle om livets udvikling.
 • Kommunikation: Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Kommunikation: Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Max antal elever
24

Varighed
30 – 45 min.

Pris
Kr. 1000,-

* Egnet for børn med særlige behov
* Tilbydes også på engelsk

Rundvisning "Bag kulissen"

Oplev hvad der gemmer sig bag de låste døre, i kælderen, på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Vi tager jer med bag kulisserne og forklarer, hvad et museum er og hvilket arbejde vi laver inden for forskning, formidling og teknik. Vi besøger vores naturhistoriske magasin, hvor vi fortæller om sæler, hvaler og Beredskabet for Havpattedyr og viser nogle af vores spændende museumsgenstande frem.
Herefter går vi i karantænen, hvor vi fortæller om akvarierne og vores opdræt af havdyr. Vi tager også nogle dyr op, så eleverne får lov at komme helt tæt på.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Perspektivering: Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling.
 • Perspektivering: Eleven har viden om forskellige natursyn.
 • Kommunikation: Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Max antal elever
24

Varighed
45 min.

Pris
Kr. 1000,-

* Tilbydes også på engelsk

En verden af hvaler

Fiskeri- og Søfartsmuseet gemmer på en enorm mængde viden, knogler og præparater fra hvaler og hvalfangst, indsamlet gennem flere årtiers arbejde med de store havpattedyr. Det vil vi gerne dele med jer!

Hvad er et havpattedyr? Lever der hvaler i Danmark? Hvad spiser de? Hvad gør man, når de strander?

Få svar på disse spørgsmål og mange flere i et spændende oplæg med masser af praktiske eksempler.
Vi starter forløbet med at gå en tur ned i kælderen i det naturhistoriske magasin og finder knogler og kranier fra hvaler frem. Vi kommer til at snakke om forskernes arbejde med dyrene, Beredskabet for Havpattedyr og hvorfor det er vigtigt, at have sådan en stor samling knogler gemt væk i vores kælder.
Oplægget har også en kulturhistorisk vinkel, når vi viser ægte flænseknive, harpuner og granater fra hvalfangstens storhedstid. Vi lægger ikke fingre imellem, når vi fortæller om et til tider grufuldt og brutalt kapitel i vores fælles historie.

Mål

Forløbet er tværfagligt inden for historie og natur og teknologi. I fælles mål for natur og teknologi arbejder vi især indenfor kompetenceområderne perspektivering og kommunikation, herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Perspektivering: Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget.
 • Perspektivering: Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling.
 • Perspektivering: Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.
 • Perspektivering: Eleven har viden om forskellige natursyn.
 • Kommunikation: Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

I fælles mål for historie arbejder vi især indenfor kompetenceområderne kronologi og sammenhæng og historiebrug herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.
 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.
 • Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.

Max antal elever
24

Varighed
1 time

Pris
Kr. 1.000,-

På opdagelse i Vadehavet

Hvis du arbejder med Vadehavet, skal du besøge vores museum.
Vi har en vadehavsudstilling, saltvandsakvarium og et sælarium, hvor du kan finde en stor del af de dyr der findes i Vadehavet. Hvis du vil på tur i Vadehavet med os som guider, tilbyder vi en vadevandring for dig og dine elever ved Sædding Strand. Her skal vi tale om både kultur- og naturhistorie og dine børn/elever bliver udfordret undervejs, når de skal grave, si og undersøge havbunden for dyr og planter. Vi går henover de blotlagte vadeflader og bestiger de lokale blåmuslingebanker. Dette kræver selvfølgelig at tidevandet passer for os og at vejret ikke er for blæsende. Ude ved muslingebankerne kan vi også vælge at tømme en ruse, som vi bruger til indsamling af dyr til museets akvarier.
Hvis du bruger materialer fra Mit Vadehav, kan du bruge turen som en optakt eller del af et længere forløb.
Vi anbefaler dig at tjekke opgaverne på MitVadehav.

OBS. Turen er tidevands- og vejrafhængig.
Påklædning: Varmt tøj og gummistøvler.

Mål

Under forløbet arbejder vi især indenfor kompetenceområderne undersøgelse, modellering og kommunikation i Fælles Mål for Natur og teknologi. Herunder særligt færdigheds- og vidensmålene:

 • Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om karakteristiske naturområder.
 • Undersøgelse: Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.
 • Perspektivering: Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark.
 • Perspektivering: Eleven har viden om vand, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse.
 • Kommunikation: Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Max antal elever
30

Varighed
1½ time

Pris
Kr. 2.000,-

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål i forhold til hvilket forløb du skal vælge, pris mv. kan du kontakte Julia Søllestedjs@fimus.dk eller tlf. 30340775.

Forespørg eller book et forløb her

Undervisningsmaterialer

På vores side Undervisningsmaterialer kan du finde direkte links til undervisningsmaterialet, som er tilpasset det enkelte forløb.

Find undervisningsmaterialer til Matroser

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere