En aktiv forening

museumsforening

Foreningens formål er at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Støtten ydes gennem praktisk bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for museets arbejde og ansvarsområde. Museumsforeningen er repræsenteret med 4 bestyrelsesposter i Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse, er rådgivende i forhold til museets foredragsvirksomhed, arrangerer ture og samles til hyggeligt maritimt samvær.

Museumsforeningen afholder en årlig generalforsamling, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet er vært for lidt godt at spise og drikke.

Vedtægter for Museumsforeningen

Medlemskab af museumsforeningen

Der opkræves ikke kontingent. Medlemskab af foreningen er gratis, når det tegnes sammen med et årskort.

Du skal dog aktivt tilvælge medlemskabet, når du tegner årskort / fornyer årskort.

Aktiv forening

I tillæg til de arrangementer som museumsforeningen og Fiskeri- og Søfartsmuseet samarbejder om på museet, afholder museumsforeningen flere årlige udflugter til andre museer og kultur- og naturoplevelser.

På foreningens hjemmeside kan du se deres arrangementskalender – og vurdere om der er noget, som du skal have dig tilmeldt.

Gå til foreningen

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere