skip to Main Content

Kasper Rathjen

Mit navn er Kasper Rathjen, og jeg er ph.d. i historie.

Vesterhavet har siden barnsben trukket i mig, og på museet kan jeg få lov til at undersøge og værne om den fantastiske kultur, der i Esbjerg er opstået i mødet mellem menneske og hav.

På museet varetager jeg det kulturhistoriske område, hvor jeg både forsker og formidler.

Kontaktdata

Kasper Rathjen
Museumsinspektør, kulturhistorisk, ph.d.
E-mail: kr@fimus.dk
Tlf: +45 23375279

Mit ansvarsområde
Forandringens vinde blæser over Fiskeri- og Søfartsmuseet. Når gamle og nye opfattelser tørner sammen, giver det ofte en god anledning til at tænke over, hvad udgangspunktet egentligt er, både i et historisk, nu- og fremtidigt perspektiv.

Fagekspert og forskningsfelt: Esbjerg Havns erhvervshistorie

Jeg elsker at nørde historie, men er lige så interesseret i at få den historie ud til et bredt publikum. Mine forskningsområder omfatter, foruden det maritime og søfarten, erhvervshistorien, der knytter sig til Esbjerg Havn.

Fagekspert og forskningsfelt: Mennesket og havet

Mere bredt interesserer jeg mig for menneskets møde og arbejde med og imod havet.

Back To Top
Søg
da
X
X