skip to Main Content

Charlotte Bie Thøstesen

De sjoveste dage er, når jeg formidler vores ansvarsområder og forskningsprojekter til gæsterne. På den måde kan jeg, som museumsinspektør, være med til at gøre museets formidling autentisk og levende.

Mit navn er Charlotte Bie Thøstesen. Jeg er uddannet cand. scient. i biologi-formidling, og har mere eller mindre hele mit arbejdsliv haft fokus på havet og dets biologiske mangfoldighed. På Fiskeri- og Søfartsmuseet hører jeg til det team, der arbejder med museets faglige ansvarsområder inden for kultur- og naturhistorien. Mit ansvarsområde er det naturhistoriske med særlig fokus på danske havpattedyr og Vadehavet.

Kontaktdata

Charlotte Bie Thøstesen
Museumsinspektør, naturhistorie, cand. scient
E-mail: cbt@fimus.dk
Tlf: +45 2964 1388

Hent PDF

Hvad motiverer dig?
”Som biolog motiveres jeg af nysgerrighed og forundring over selve fænomenet liv og levende organismer samt det, at biologien bidrager på flere niveauer til menneskets selvforståelse. Vi forstår i dag os selv som den del af naturen. Menneskets handlinger har konsekvenser for stort set alle andre arters liv på planeten.”

Fagekspert og forskningsfelt: Havpattedyr i danske farvande

Et af vores særlige arbejdsområder indenfor naturhistorie er havpattedyr i danske farvande. Vi har siden 1992 været en del af det danske beredskab for strandede havpattedyr – et tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og DTU Veterinærinstituttet.

I praksis betyder det, at vi rykker ud, når der strander større hvaler langs de danske kyster, for at være med til at sikre den videnskabelige indsamling. Det indebærer, at vi bl.a. indsamler hvalskeletter og vævsprøver og opbevarer dem for eftertiden. De samme gør sig gældende for nogle af de sæler, der enten driver døde i land langs de danske kyster eller som bliver aflivet på grund af sygdom.

Fiskeri- og Søfartsmuseets videnskabelige samling af havpattedyr er derfor med til at dokumentere havpattedyrs forekomst i Danmark gennem tiden. Hver dyr i samlingen giver et unikt øjebliksbillede af den pågældende art på et givent tidspunkt. Et stort antal individer af samme art, indsamlet over en lang årrække, gør det muligt at studere ændringer hos arten, som opstår over tid ved eksempelvis miljømæssige påvirkninger. Denne type forskning er udelukkende mulig, når samlingen rummer mange individer, og derfor er Fiskeri- og Søfartsmuseets samling en vigtig ressource for naturvidenskabelig forskning.

Fagekspert: Vadehavets økosystem

Museet befinder sig på kanten af Vadehavet, og siden museets åbning i 1968 har Vadehavet været udgangspunkt for meget af museets naturhistoriske forskning.

Vadehavet er blandt verdens mest produktive økosystemer med et rigt dyreliv, både hvad angår arter og individer. Vadehavet er lig med dynamik, og derfor danner Vadehavet hele tiden grobund for ny viden og mange nye spørgsmål, som forskning og videnskabelige undersøgelser kan være med til at kaste lys over. Derfor vil museet i fremtiden også styrke sin forskning i dette unikke økosystem.

Back To Top
Søg
da
X
X