skip to Main Content

Shorewalk 23. april 2021

Et projekt for skoler og virksomheder. En march for FN’s verdensmål.

Når bæredygtighed bliver license to operate,
bliver det økonomisk bæredygtigt at forandre

Shorewalk handler om at gøre verdensmål til hverdag i Esbjerg. Det er nemlig en forudsætning, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Og vi har travlt, derfor er det også afgørende, at vi arbejder sammen på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, politikere og civilsamfund.

Verdensmålene er det sprog og den plan der binder alle indsatserne sammen. Shorewalk er en årlig tilbagevendende march for FN’s verdensmål, hvor dialogen mellem unge mennesker og virksomheder er udgangspunktet.

En gang årligt vil byens skoler og havnens virksomheder hente inspiration ved hinanden. Esbjergs unge får indsigt i karrieremulighederne, virksomhederne får indsigt i verdensmålene som et strategisk konkurrenceparameter og Esbjerg tager et rask skridt mod en profil som Danmarks første Verdensmålshavn og by.

David Dupont-Mouritzen

Museumsdirektør, med flere erhvervudvalgs- og bestyrelsesposter, og medlem af MIB-arbejdsgruppen i regi af Veluxfonden.
David forklarer ambitionen med Shorewalk, mens vi får et lille indblik i 2020 oplevelsen, der trods Covid-19s begrænsninger gav os et solidt fundament at bygge videre på.

Rask må det gå!

Kortet ovenfor angiver ruten og de deltagende virksomheder i 2020.

SHOREWALK 2021 bliver forhåbentlig fri af forsamlingsforbud – og en frisk start. På ruten og på museet kan du opleve hvordan virksomhederne gør verden til et bedre sted, mens de tjener penge, skaber arbejdspladser og gør Esbjerg til centrum for den bæredygtige omstilling – så gå med, når vi med start den 23. april og gennem hele uge 17, marcherer for FNs 17 klimamål.

Mogens Lykketoft

Socialdemokrat, forhenværende MF, minister, folketingsformand og formand for FN’s Generalforsamling.
Mogens var formand for FN’s Generalforsamling, da DE 17 VERDENSMÅL blev vedtaget, og da KLIMAAFTALEN I PARIS kom i hus. På Shorewalk satte Mogens fokus på vigtigheden af verdensmål nummer 17, og hvordan netop det verdensmål kan accelerere indfrielsen af de andre – for vi har travlt med blandt andet, at reducere menneskets udledning af klimagasser.

Minik Rosing

Uddannet geolog med indgående viden om hvordan jorden i geologisk perspektiv, har forandret sig.
Her er skalaen millioner og milliarder af år. Hør Minik fortælle om hvad det er der driver de klimaforandringer vi oplever nu. Er de igangværende klimaforandringer et naturligt fænomen, eller er årsagen menneskelig aktivitet?

Skoler

AURA Skolen Hjerting

AURA Skolen Bryndum

AURA Skolen Sønderris

Fourfeldtskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Esbjerg Realskole

 

Vi åbner for flere skoler i 2021!

Samarbejdspartnere

TripleNine

Smedegaarden

Alpha Aqua

Aalborg Universitet

Vattenfall

Kirk og Holm

Esbjerg Kommune

Business Esbjerg, Meet & More

Mod en mere bæredygtig
fremtid

Som Danmarks museum for havet, vil vi spille en aktiv rolle i fællesskabets vej mod en mere bæredygtig verden. Vi er optaget af havets økosystem, og af menneskers forhold til havet og til den erhvervsaktivitet der knytter sig til havet.

Shorewalk er museets indsats for verdensmål nummer 17: Partnerskaber for handling, med verdensmål nummer 14: Livet i havet som omdrejningspunkt.

Vores håb er, at vi i Esbjerg – havets by, i fællesskab, får gjort Verdensmål til hverdag.

Vil du gerne høre mere som virksomhed?
Eller er du lærer – og vil gerne have dine elevers analytiske evner og samfundsforståelse sat i spil?

Skriv til os

Shorewalk er blevet udviklet over en periode på cirka 2 år fra 2018-2020. Den drivende kraft bag udviklingen af Shorewalk, som koncept, er Axel Boisen, der i en periode har været tilknyttet museet.

Back To Top
×Luk søgning
Søg
X
X