skip to Main Content

Shorewalk

En udstilling om Esbjerg. Et projekt for skoler og virksomheder. En march for FN’s verdensmål.

SHOREWALK
FN’s verdensmål
fortalt på ti kilometer

Shorewalk handler om at gøre verdensmål til hverdag i Esbjerg. Det er nemlig en forudsætning, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Og vi har travlt, derfor er det også afgørende, at vi arbejder sammen på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, politikere og civilsamfund.

Verdensmålene er det sprog og den plan der binder alle indsatserne sammen. Shorewalk er en årlig tilbagevendende march for FN’s verdensmål, hvor dialogen mellem unge mennesker og virksomheder er udgangspunktet.

En gang årligt vil Esbjergs 8.-klasser og havnens virksomheder hente inspiration ved hinanden. Esbjergs unge får indsigt i karrieremulighederne, virksomhederne får indsigt i verdensmålene som et strategisk konkurrenceparameter og Esbjerg tager et rask skridt mod en profil som Danmarks første Verdensmålshavn og by.

Rask må det gå!

Målet med SHOREWALK var, at alle elever i Esbjerg skulle gå de ti kilometer på byens, havnens og museets fødselsdag d. 24. april 2020.
Det skete ikke på grund af forsamlingsforbuddet. Men vi ønskede stadig at se, hvordan virksomhederne gør verden til et bedre sted, mens de tjener penge, skaber arbejdspladser og gør Esbjerg til centrum for den bæredygtige omstilling. Derfor gik museets direktør David Dupont-Mouritzen SHOREWALK-ruten og mødte alle de virksomheder, der har deltaget i 2020.

Mogens Lykketoft

Socialdemokrat, forhenværende MF, minister, folketingsformand og formand for FN’s Generalforsamling.
Mogens var formand for FN’s Generalforsamling, da DE 17 VERDENSMÅL blev vedtaget, og da KLIMAAFTALEN I PARIS kom i hus. På Shorewalk satte Mogens fokus på vigtigheden af verdensmål nummer 17, og hvordan netop det verdensmål kan accelerere indfrielsen af de andre – for vi har travlt med blandt andet, at reducere menneskets udledning af klimagasser.

Minik Rosing

Uddannet geolog med indgående viden om hvordan jorden i geologisk perspektiv, har forandret sig.
Her er skalaen millioner og milliarder af år. Hør Minik fortælle om hvad det er der driver de klimaforandringer vi oplever nu. Er de igangværende klimaforandringer et naturligt fænomen, eller er årsagen menneskelig aktivitet?

Skoler

AURA Skolen Hjerting

AURA Skolen Bryndum

AURA Skolen Sønderris

Fourfeldtskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Esbjerg Realskole

 

Vi åbner for flere skoler i 2021!

Samarbejdspartnere

TripleNine

Smedegaarden

Alpha Aqua

Aalborg Universitet

Vattenfall

Kirk og Holm

Esbjerg Kommune

Business Esbjerg, Meet & More

Mod en mere bæredygtig
fremtid

Som Danmarks museum for havet, vil vi spille en aktiv rolle i fællesskabets vej mod en mere bæredygtig verden. Vi er optaget af havets økosystem, og af menneskers forhold til havet og til den erhvervsaktivitet der knytter sig til havet.

Shorewalk er museets indsats for verdensmål nummer 17: Partnerskaber for handling, med verdensmål nummer 14: Livet i havet som omdrejningspunkt.

Vores håb er, at vi i Esbjerg – havets by, i fællesskab, får gjort Verdensmål til hverdag.

Vil du gerne høre mere som virksomhed?
Eller er du lærer – og vil gerne have dine elevers analytiske evner og samfundsforståelse sat i spil?

Skriv til os

Shorewalk er blevet udviklet over en periode på cirka 2 år fra 2018-2020. Den drivende kraft bag udviklingen af Shorewalk, som koncept, er Axel Boisen, der i en periode har været tilknyttet museet.

Back To Top
×Luk søgning
Søg
X
X