skip to Main Content

Shorewalk 22. april 2022

Et projekt for skoler og virksomheder. En march for FN’s verdensmål.

Når bæredygtighed bliver license to operate,
bliver det økonomisk bæredygtigt at forandre

Shorewalk handler om at gøre verdensmål til hverdag i Esbjerg. Det er nemlig en forudsætning, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Og vi har travlt, derfor er det også afgørende, at vi arbejder sammen på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, politikere og civilsamfund.

Verdensmålene er det sprog og den plan der binder alle indsatserne sammen. Shorewalk er en årlig tilbagevendende march for FN’s verdensmål, hvor dialogen mellem unge mennesker og virksomheder er udgangspunktet.

En gang årligt vil byens skoler og havnens virksomheder hente inspiration ved hinanden. Esbjergs unge får indsigt i karrieremulighederne, virksomhederne får indsigt i verdensmålene som et strategisk konkurrenceparameter og Esbjerg tager et rask skridt mod en profil som Danmarks første Verdensmålshavn og by.

Skoler

AURA Skolen Hjerting

AURA Skolen Bryndum

AURA Skolen Sønderris

Fourfeldtskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Esbjerg Realskole

 

 

2020 skoler ovenfor – 2022 liste tilgår.

Samarbejdspartnere

DIN Forsyning – Klimapartner

Esbjerg Havn – Logistiskpartner

Total – Udviklingspartner

Business Esbjerg Erhvervsplaymaker

Esbjerg Kommune Strategi

 

 

 

 

Mod en mere bæredygtig
fremtid

Som Danmarks museum for havet, vil vi spille en aktiv rolle i fællesskabets vej mod en mere bæredygtig verden. Vi er optaget af havets økosystem, og af menneskers forhold til havet og til den erhvervsaktivitet der knytter sig til havet.

Shorewalk er museets indsats for verdensmål nummer 17: Partnerskaber for handling, med verdensmål nummer 14: Livet i havet som omdrejningspunkt.

Vores håb er, at vi i Esbjerg – havets by, i fællesskab, får gjort Verdensmål til hverdag.

Deltagelse i Shorewalk 2022

Klik herover for at hente PDF der fortæller om partnermodellerne, matchmaking mellem virksomheder og skole, lærercampen i september, undervisningsforløbet, skolernes virksomhedsbesøg efterår 2021 og forår 2021, udbyttet og selve Shorewalk dagen, den 22. april 2022.

Shorewalk 2020 står som en prolog – Corona restriktioner forhindrede det planlagte program og således påbegyndes med skoleåret 2021/2022 den første egentlige Shorewalk.

Shorewalk som koncept er blevet udviklet over en periode på cirka 2 år fra 2018-2020, hvor konsulent Axel Boisen var tilknyttet museet. Shorewalk er et fælles projekt mellem skolerne og virksomhederne, hvor museet varetager en sekretariatsfunktion og udarbejder undervisningsforløbene. Shorewalk er non-profit og partnere kan rekvirere regnskabet. Ansvarlig projektleder er Christine Røllike Ditlefsen.

Skriv til Christine
Rask må det gå!

Kortet ovenfor angiver ruten og de deltagende virksomheder i 2020.

Til Shorewalk 2022 den 22. april kan du på ruten og på museet opleve hvordan virksomhederne gør verden til et bedre sted, mens de tjener penge, skaber arbejdspladser og gør Esbjerg til centrum for den bæredygtige omstilling – gå med, når vi med start den 22. april og gennem hele uge 17, marcherer for FNs 17 klimamål.

Mogens Lykketoft

Socialdemokrat, forhenværende MF, minister, folketingsformand og formand for FN’s Generalforsamling.
Mogens var formand for FN’s Generalforsamling, da DE 17 VERDENSMÅL blev vedtaget, og da KLIMAAFTALEN I PARIS kom i hus. På Shorewalk satte Mogens fokus på vigtigheden af verdensmål nummer 17, og hvordan netop det verdensmål kan accelerere indfrielsen af de andre – for vi har travlt med blandt andet, at reducere menneskets udledning af klimagasser.

Minik Rosing

Uddannet geolog med indgående viden om hvordan jorden i geologisk perspektiv, har forandret sig.
Her er skalaen millioner og milliarder af år. Hør Minik fortælle om hvad det er der driver de klimaforandringer vi oplever nu. Er de igangværende klimaforandringer et naturligt fænomen, eller er årsagen menneskelig aktivitet?

Back To Top
Søg
da
X
X