skip to Main Content

Plast i vores blå natur – men er det et problem?

Dansk Materiale Netværk har gennem det sidste halve år ledet et forskningsbaseret innovationsprojekt, der har haft til formål at undersøge forekomsten af mikroplast i hav- og kystmiljøet. Resultaterne er overvældende. Der blev fundet mikroplast i 77% af prøverne, med et gennemsnit på 28 stykker plast i størrelsen 1,8 – 5 mm. pr. 5 liter sand.

Partiklerne er ofte ikke synlige for det blotte øje, og er ofte rester af nedbrudte større stykker plastaffald og råmateriale. En anden tydelig plastfraktion er råmateriale i form af granulat, som anvendes i plastindustrien

Vi stiller de nødvendige spørgsmål
Med afsæt i ny viden tillader vi at stille en række opklarende spørgsmål.

Men er det et problem?
Betyder det noget for vores kystturisme, har vi en udfordring i forhold til dyreetiske problemstillinger, har det indvirkning på de fødevarer, havet kan forsyne os med, har det indvirkning på vores miljø på anden vis – eller er der alene tale om et moralsk spørgsmål – og om at rydde op efter sig selv?

Hvilke præventive indsatser kan forhindre, at problemet forværres – og hvem bærer ansvaret for de initiativer?

Hvis det vurderes nødvendigt at rense strandene, så kræver det enten politisk vilje eller et marked der vil betale for det, for ikke at tale om tekniske løsninger der muliggør en oprensning – derfor er en tværfaglig debat det naturlige svar, på undersøgelsens resultater.

Debat kvalificerer løsningerne
Dansk Materiale Netværk og det tværfaglige råd bag projektet, indbyder til konference onsdag den 23. september 2020, på Fiskeri- og Søfartsmuseet, der ligger et stenkast fra de strande, hvor indsamlinger blandt andet har fundet sted.

Programmet rummer en faktabaseret formiddag med resultater og viden, og en eftermiddag med paneldebat der kommer omkring de store spørgsmål som politik og ansvar.
Afslutningsvis byder vi på en inspirerende session med bud på løsninger og muligheder. Undervejs bliver der mulighed for at netværke, og til slut mærke Vesterhavets susen, når vi afrunder dagen med at overvære træning og fodring af museets sæler i et plastfrit miljø!

Konferencen og projektet er medfinancieret af Styrelsen for forskning og uddannelse.

Deltagelse

Tid og sted:
Onsdag den 23. september 2020 kl. 09.30
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V

Tilmelding:
Foregår via linket herunder

Pris for deltagelse kr. 2.000,-
Gratis for DMNs medlemmer

Tilmelding

Spørgsmål til formiddagens program eller til projektet:
Bente Nedergård Christensen
Polymerspecialist – Projektleder
Plast Center Danmark, Sekretariat & Facilitator af innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg
Tlf:  3697 3603
E-mail: bnc@dmn-net.dk

Spørgsmål til eftermiddagens paneldebat:
David Dupont-Mouritzen
Museumsdirektør
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej 2
DK-6710 Esbjerg V
Tlf: 2843 1824
E-mail: ddm@fimus.dk

Program

09.30-10.00 Ankomst, registrering og kaffe

10.00-12.15 Velkomst samt præsentation af resultater

12.15-13.00 Frokostpause samt netværk

13.00-13.30 Paneldebat: Konsekvenser

13.30-14.00 Paneldebat: Ansvar

14.00 -14.30 Kaffe samt netværk

14.30-14.50 Operation Clean Sweep

14.50-15.20 Paneldebat: Løsninger

15.30-15.45 Vadehavets sæler – fodring og træning

Præsentation af resultater

Bente N. Christensen, Polymerspecialist, Projektleder Dansk Materiale Netværk
Peter Blach, Projektchef, Ocean Plastic Forum
Tyge Kjær, Associated professor, Roskilde Universitet
Melanie Brauckhoff, Biolog, Fiskeri- og Søfartsmuseet
Helle Buchardt Boyd, Senior Toxicologist, DHI Danmark
Søren Pedersen, Udviklingskoordinator, Fredericia Maskinmesterskole
Emilie Holse, Kultursociolog, Syddansk Universitet
Yingkui Yang, Lektor, Syddansk Universitet


Operation Clean Sweep

v/Anders Kildegaard Knudsen, Miljøkonsulent, Plastindustrien


13.00-13.30 Konsekvenser

Eksperterne og brancherne drøfter hvilken indvirkning mikroplasten kan have på naturen og vores miljø, hvilke dyreetiske problemstillinger vi evt. står med, i hvilket omfang det påvirker kystturismen – og ikke mindst hvilken indvirkning det kan give os som mennesker gennem de fødevarer, som havet forsyner os med.

Paneldebat deltagere
Torkel Gissel Nielsen, Professor, DTU Aqua
Rasmus Sømod, Senior Tourism Destination Developer Destination Vesterhavet
Preben Friis-Hauge, Næstformand, KIMO Danmark og medlem af regionsrådet i Region Syd
Helle Buchardt Boyd, Senior Toxicologist, DHI Danmark
Pernille Haagen Larsen, Advisor, Circular Economy and Materials hos WWF


13.30-14.00 Ansvar

I anden etape tager vi hul på det store spørgsmål om ansvarsplacering for at forebygge og/eller efterbehandle. Er det alene et moralsk spørgsmål? Når ansvaret ikke kan isoleres til plastindustrien, bliver det så et fælles ansvar at rydde op? Det og flere andre spørgsmål stiller vi til et panel af politiske ordførere, kommune, forvaltning og organisationer.

Paneldebat deltagere
Anders Kronborg, Folketingspolitiker, miljø- og fødevareordfører for Socialdemokraterne
Ulla Tørnæs, Folketingspolitiker, forskningsordfører for Venstre
Christina Føns, Miljøchef ved Esbjerg Kommune
Torkel Gissel Nielsen, Professor på DTU Aqua
Anders Kildegaard Knudsen, Miljøkonsulent fra Plastindustrien
Julie Müller, Project Manager, Strandet


14.50 – 15.20 Løsninger

Slutteligt ser vi på de mange initiativer, som skyder op. Vi drøfter med entreprenører, aktivister, fonds-projekter og KIMO, hvordan indsatser kan få størst mulig effekt, ligesom vi forsøger at komme omkring både præventive indsatser, og konkrete løsningsforslag på den eksisterende forurening.

Paneldebat deltagere
Henrik Beha Pedersen, Miljøbiolog og skifter af Plastic Change
Peter Michelsen, Strandfoged, Ren Strand Fanø
Ryan Metcalfe, National Coordinator KIMO Danmark
Karen Sandrini, Udvalgsformand, Esbjerg Kommunes miljøafdeling og repræsentant for KIMO
Birgitte Vagnholm, Projektleder for Søværnets Havmiljøvogterkampagne og projektet ”Til Kamp mod Havfald”
Søren Pedersen, Udviklingskoordinator, Fredericia Maskinmesterskole

Back To Top
Søg
da
X
X