skip to Main Content

Toksikologi af mikroplast på de danske strande

Som det vil fremgå af materialet her, har Dansk Materiale Netværk iværksat videnindsamling om toksikologi af mikroplast på de danske strande.

Der findes ikke nogen harmoniseret definition af hvad mikroplast er. Dog er der enighed om at mikroplast defineres som plastpartikler med en diameter mindre en 5 mm og større end 100 nanometer. Plastpartikler mellem 1 og 100 nanometer kaldes for nanoplastpartikler. I denne rapport er er mikroplast defineret som og beregninger udført på mikroplastpartikler mellem 2 mm og 5 mm, da de udgør en håndterbar fraktion af den mikroplast som findes på stranden.

Mikroplastpartikler kan stamme fra mange slags plasttyper, som har hver deres profil mht indholdsstoffer og fysisk-kemisk interaktion med andre stoffer. Derfor er der i denne rapport udvalg to plasttyper; polypropylen (PP) og celluloseacetat (CA). Disse to plasttyper udgør en stor andel af det plastaffald som bliver henkastet langs de danske strande og kyster.

Vil du vide mere

Projektets rapporter færdiggøres løbende frem mod den konference som Fiskeri- og Søfartsmuseet den 23. september afholder sammen med Dansk Materiale Netværks:
Plast i vores blå natur – et problem? 

Projektrapport – Microplast på strande

Interessent analyse

Markedsanalyse

Om konferencen

Projektet er medfinancieret af Styrelsen for forskning og uddannelse.

Vi kan opsummere svarene på projektets spørgsmål således:
 • Akkumuleres der stoffer på overfladen af mikroplasten, og afgives de igen til miljøet?
  Svar: Ja.
 • Hvad er effekten af mikroplast på den omgivende fauna som fugle, fisk, muslinger og andre smådyr, hvis det udledes til havet eller efterlades på stranden?
  Svar: Akut giftighed, mutationer og problemer med reproduktionen.
 • Er det sundhedsskadeligt at spise dyr, som har været udsat for mikroplasten?
  Svar: Det kommer an på den aktuelle forureningsgrad og hvor meget man spiser. Hvis man følger de generelle kostråd og spiser varieret, er risikoen mindre. Ud fra en helhedsbetragtning er det bedst at spise 200-300 g forskellige slags fisk om ugen (1).
 • Er mikroplast på stranden skadelig, hvis den ikke bliver opsamlet?
  Svar: Ja, det kan det være.
 • Sidst men ikke mindst ønskes det vurderet, om der kan forventes en gavnlig miljø- og sundhedseffekt ved opsamling af mikroplast på strande.
  Svar: Der kan forventes en gevinst i form af mindsket eksponering af dyrelivet med uønskede stoffer.

Men hvorfor nøjes med de simple svar på komplicerede spørgsmål?
Deltag på konferencen, se alle forskningsresultaterne fremlagt – og få mulighed for at stille dine spørgsmål ind til paneldebatten.

Læs mere og tilmeld dig konferencen
Back To Top
Søg
da
X
X