skip to Main Content
Vi vil demokratisere viden om relationen mellem mennesker og havet

Det gør vi ved at koble natur- og kulturhistorie i relevante forskningsprojekter, levende fortællinger, involverende udstillinger og læringsforløb, samt bidrage til debat på alle relevante platforme, og gennem aktivistiske formater, at medvirke til øget erkendelse for gæster og samfund. Altid med afsæt i en videnskabelig tilgang.

Facts om plast i havet

• DTU Aqua har fundet plast i maverne på 39 % af de undersøgte torsk og 23 % af de undersøgte sild fra Nordsøen. For Østersøen er tallene 21 % og 11 %.

• DTU Aqua har fundet plast i maverne på næsten hver tredje undersøgte sild og hvilling i det nordlige Storebælt – plaststykkerne var op til en halv centimeter lange.

• EU’s miljøagentur har rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.

• En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøgte havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.

• Ifølge FN’s miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kysterne og 15 % flyder i havoverfladen.

• Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast. (Kilde: UNEP)

• På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte “spøgelsesnet”, der i nogle tilfælde kan fortsætte med at fange fisk og andre havdyr i årtier. (Kilde: EU’s miljøagentur, EEA)

Plast i vores blå natur

Dansk Materiale Netværk har gennem det sidste halve år ledet et forskningsbaseret innovationsprojekt, der har haft til formål at undersøge forekomsten af mikroplast i hav- og kystmiljøet. Resultaterne er overvældende. Der blev fundet mikroplast i 77% af prøverne, med et gennemsnit på 28 stykker plast i størrelsen 1,8 – 5 mm. pr. 5 liter sand.

Den 23. september afholdes konferencen Plast i vores Blå natur – et problem? 

Læs om konferencen
Vi skal ændre politik og adfærd
for at skabe balance mellem
benyttelse og beskyttelse

Havets økosystem er basis for et af verdens største økonomiske systemer. Men de sidste mange år har vi udnytte havet uden hensyntagen til den samlede påvirkning fra forskellige sider. Forurening, næringsstoffer, klimaforandringer, fiskeri, energiproduktion, råstofudvinding, mv.

Derfor er vi ikke blot ved at miste enorme økonomiske og økosystemmæssige potentialer. Vi mister måske også en afgørende nøgle til opfyldelsen af flere af FN’s bæredygtighedsmål.

Som Danmarks museum for havet, vil vi spille en aktiv rolle i fællesskabets vej mod en mere bæredygtig verden.
Du kan også gøre en forskel. Lad os opdatere hinanden på viden:

Back To Top
Søg
da
X
X