Peter

C Kjærgaard

Peter C Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem

Om mig

Peter C. Kjærgaard er direktør på Statens Naturhistoriske Museum og Professor i Evolutionshistorie på Københavns Universitet. Hans kompetencer er museumsvirksomhed, inkl. drift, udstillinger, formidling, kommercielle aktiviteter, samlinger, forskning og samarbejde.

Indtrådte i bestyrelsen: 2018
På valg:
Udpeget af: Bestyrelsen

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere