Per

Michaelis Holm

Per Michaelis Holm

Bestyrelsesmedlem

Om mig

Marin og maritim interesse, med fokus på maritim arkæologi.
Interesse for virksomhedsøkonomi og ledelse, samt personaleledelse og udvikling. Solid uddannelsesmæssig baggrund og 34 års erfaring fra egen virksomhed.

Kasserer i SAMMUS (sammenslutningen af Danske museumsforeninger)
Virker som bestyrelsesmedlem for både Fiskeri- og Søfartsmuseet og for museumsforeningen med et formål om, at knytte medlemmerne i museumsforeningen sammen om et stolt og fagligt museum.

Indtrådte i bestyrelsen: 2014
På valg: 2021
Udpeget af: Museumsforeningen
Museumsforeningens representant i SAMMUS

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere