Jørgen

Ahlquist

Jørgen Ahlquist

Bestyrelsesmedlem

Om mig

Projektleder Esbjerg Ungdomsskole, samt i Skoleadministrationen.

Læreruddannet, videreuddannet i skoleledelse, diplomuddannet i offentligledelse. Byrådsmedlem siden 1997 og domsmand i By- og Landsretten gennem 20 år.
Medlem af Kultur & Fritidsudvalget, Esbjerg Byråd. Medlem af Beredskabskommissionen for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner. Bestyrelsesmedlem i Ribe Byferie, Fiskeri og Søfartsmuseet, Jels Vikingespil, Fonden for Esbjerg Ting og Arresthus, Fonden Digterhjemmet Sønderho.

Indtrådte i bestyrelsen: 2014
På valg:
Udpeget af: Esbjerg Byråd

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere