Energi fra Havet

Energi fra Havet - Dansk offshore på Nordsøen

Kom med en tur på Nordsøen!

Et besøg på en af de danske platforme på Nordsøen er stort set udelukket for andre end de mennesker, der arbejder derude. Det samme gælder de store vindmølleparker, som siden år 2000 er skudt op i danske farvande. Fiskeri- og Søfartsmuseet præsenterer en udstilling, der åbner døren til en verden, som de færreste har besøgt og som er dybt fascinerende at opleve.

Udstillingen ”Energi fra havet – Dansk offshore på Nordsøen” tager dig med ud på platformene på havet, under platformene på havbunden, ned i undergrunden og op i luften, hvor Nordsøen åbner sig i helikopterperspektiv. Vi løfter sløret for en vigtig del af Danmark, som normalt ikke er synlig for offentligheden, og vi giver en grundviden om, hvordan olie, gas og vindkraft produceres i dag og anvendes til at holde Danmark i gang.

Udstillingen ”Energi fra havet – Dansk offshore på Nordsøen” er realiseret takket være en fornem donation fra A.P. Møller Fonden. Udstillingen åbnede 8. september 2016.

Sidste chance for at opleve denne udstilling er 30. oktober 2022. Særudstillingen Havets mysterier åbner primo 2023.

Fakta

Fiskeri- og Søfartsmuseet har dansk offshore-historie som ansvarsområde. Begrebet offshore, som direkte oversat betyder ”væk fra kysten”, betegner havområder langt ude på havet og forbindes med de energiproducerende aktiviteter på havet, herunder olie/gas udvinding på boreplatforme samt havvindmølleparker.

Offshoreaktiviteterne på Nordsøen er en fast del af museets forsknings- og indsamlingsprogram.

Efterforskningen efter olie og gas i den danske del af Nordsøen blev indledt i 1960’erne, og i 1972 kunne man åbne det første producerende danske oliefelt, Dan-feltet. De første aktører var A.P. Møller og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I dag drives adskillige producerende olie- og gasfelter af forskellige operatører i den danske del af Nordsøen.
I 2000’erne blev også havmølleparker føjet til energiproduktionen på Nordsøen. Esbjerg er base for Nordsøens offshoreaktiviteter, og aktiviteterne har stor betydning for dansk økonomi.

Læs mere om offshore historien

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere