skip to Main Content

Udstillingsåbent

Udstillingerne følger museets åbningstid.
Entréen dækker adgang til alle museets udstillinger, attraktioner og oplevelser.

Husk børn under 18 har gratis entré

Energi fra Havet - Dansk offshore på Nordsøen

Et besøg på en af de danske platforme på Nordsøen er stort set udelukket for andre end de mennesker, der arbejder derude. Det samme gælder de store vindmølleparker, som siden år 2000 er skudt op i danske farvande. Nu præsenterer Fiskeri- og Søfartsmuseet en helt ny udstilling, der åbner døren til en verden, som de færreste har besøgt, og som er dybt fascinerende at opleve.

Udstillingen ”Energi fra Havet – Dansk offshore på Nordsøen” tager dig med ud på platformene på havet, under platformene på havbunden, ned i undergrunden og op i luften, hvor Nordsøen åbner sig i helikopterperspektiv. Vi løfter sløret for en vigtig del af Danmark, som normalt ikke er synlig for offentligheden, og vi giver en grundviden om, hvordan olie, gas og vindkraft produceres i dag og anvendes til at holde Danmark i gang.

Udstillingen ”Energi fra havet – Dansk offshore på Nordsøen” er realiseret takket være en fornem donation fra A.P. Møller Fonden. Udstillingen åbnede 8. september 2016.

Fakta

Efterforskningen efter olie og gas i den danske del af Nordsøen blev indledt i 1960’erne, og i 1972 kunne man åbne det første producerende danske oliefelt, Dan-feltet. De første aktører var A.P. Møller og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I dag drives adskillige producerende olie- og gasfelter af forskellige operatører i den danske del af Nordsøen.

I 2000’erne blev også havmølleparker føjet til energiproduktionen på Nordsøen. Esbjerg er base for Nordsøens offshoreaktiviteter, og aktiviteterne har stor betydning for dansk økonomi. Udviklingen af den danske offshoreindustri er en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets ansvarsområde.

Offshoreaktiviteterne på Nordsøen er en fast del af museets forsknings- og indsamlingsprogram.

 

Energi fra Havet

Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet i fremtiden.

Back To Top
Søg
en de da
X
X