skip to Main Content

Saltvandsakvarium

Er det ikke en fiskefilet der ligger der? Muligvis, for vores akvarier rummer både de fisk du kender, og nogle af de mere usædvanlige dyr fra Nordsøen. Inklusiv rødspætter…

Du drages nedad – rampen der fører ned i akvariet, driver dig nærmest umærkeligt videre – ned under havoverfladen. Dine øjne fanges af den farvestrålende fløjfisk og de konstante bevægelser i sildestimen. Du må anstrenge dig for at finde fladfiskene, der gemmer sig på og under havbunden.

I akvariehallen sættes dit tempo ned. Træpanelerne indrammer flot akvariernes levende billeder, mens stentøjskunst understreger ålens og blækspruttens form. Her føler du dig nærmest hjemme, men hvad er nu det? En rødhaj glider langsomt forbi i rørebassinet. Du tøver et øjeblik, inden du forsigtigt rører dens ryg.

Vore saltvandsakvarier indeholder en stor del af de dyrearter, der lever i de danske farvande. Mange af dem lever som yngel i Vadehavet og vandrer senere ud på dybere vand. En oversigt viser de forskellige fiskerimetoder, der anvendes i Nordsøen, og vil du vide mere om dyrene, kan du købe vores akvarieguide eller kontakte akvariepersonalet.

Live fra akvariet!

Ådselakvarie – Døde dyr skaber liv.

Nu kan du følge med live, når én af Havets Giganter lander på havets bund.

Når døde dyr lander på havets bund, bliver de føde for havets andre dyr. De skaber derved et væld af dyreliv omkring sig. Dyr der lever af at æde døde dyr kaldes for ådselædere. De fleste, af de dyr, der lever på bunden af havet, er i et eller andet omfang ådselædere. Her i akvariet er der eksempler på nogle af dyrene: Ål (Anguilla anguilla), almindelig strandkrabbe (Carcinus maenas), almindelig konk (Buccinum undatum), eremitkrebs (Pagurus bernhardus)  og almindelig søstjerne (Asterias rubens).

Direkte fra havet til Oceanariet

Det store akvarium – oceanariet i baggrunden – rummer ca. 100.000 liter saltvand, der bliver pumpet ind fra Vadehavet og ruden måler 3 x 8 meter og er ca. 10 cm tyk. I oceanariet kan du bl.a. finde rødhajer, sømrokker, helleflyndere, torskefisk, havål, guldbrasen og havørreder.

Kom med under havoverfladen

Her finder du Danmarks flotteste rørebassin, hvor du kan få stillet din nysgerrighed og mærke overfladen af en rokke eller en plettet rødhaj.

Teknikken bag akvariet
Saltvandsakvariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet består af to selvstændige anlæg - et karantæneanlæg og et udstillingsanlæg - som har hver deres vandbehandling. Begge anlæg forsynes med havvand, der pumpes ind fra Vadehavet neden for museet.

Havvandet filtreres først gennem et tromlefilter, der fjerner alle urenheder over 60 my. Dernæst ledes vandet gennem proteinskimmere, som fjerner alle proteiner og herefter brændes alle farvestoffer væk med ozon. Resterende urenheder i vandet tilbageholdes i sandfiltrene. Tilbage er der nu kun opløste stoffer som f.eks. nitrit, der omdannes til nitrat i vores biofilter og samtidig fungerer som højdetank. Derefter uv-bestråles vandet, så virus, bakterier og alger bliver dræbt.

Akvariets saltvand nedkøles til 14 grader, iltes kontinuerligt og saltindholdet reguleres til omtrent 30 promille. Ph-værdien er ca. 8 og der tilsættes kalk og forskellige sporstoffer efter behov. Temperaturen på 14 grader er et kompromis. Nogle af akvariets dyr vil gerne have det varmere og andre – f.eks. dyrene fra den dybere del af Nordsøen – vil gerne have det koldere.

Udstillingsanlægget inderholder ca. 300.000 liter vand. Vandet cirkuleres døgnet rundt gennem anlægget med ca. 130.000 liter i timen, da det tilstræbes at alle akvarierne har et vandskift en gang i timen. Ca. 10 procent af vandet udskiftes om ugen.

Back To Top
Søg
en de da
X
X