skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger består af genstande, præparater, fotos og arkivalier fra museets emneområder. Museet arbejder både med kulturhistorie og naturhistorie, og samlingerne spænder vidt, fra fiskeredskaber, fartøjer og søkort til knogler og vævsprøver fra sæler og hvaler. Samlingerne registreres løbende, og de kulturhistoriske dele offentliggøres på nettet gennem Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger.

Aflevering af genstande

Har man genstande eller andet, som man ønsker at overdrage til museet, er det bedst at kontakte museet forinden og få en aftale.

Aflevering af genstande

Har du noget der hører til på museum, så kontakt Richard Bøllund for at lave en aftale.

Back To Top
Søg
da
X
X