skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseet har som museum, forskningsinstitution og attraktion et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet. Gennem årene har museet opbygget tætte forbindelser til en lang række enkeltinstitutioner. Herudover er Fiskeri- og Søfartsmuseet medlem af en række regionale, nationale og internationale samarbejdsorganisationer.

Herunder ses en række af de vigtigste samarbejder. Læs mere om museets samarbejdsrelationer og aktiviteter i den seneste årsberetning.

Generelt

Kulturhistorie

Fiskeripuljen
Søfartspuljen– De danske museers samarbejdskreds om søfart
ICMM – International Congress of Maritime Museums
International Maritime Economic History Association (IMEHA)
North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA)
Esbjerg Marineforening
Skibsbevaringsfonden

Naturhistorie

Dansk Association af Zoologiske haver og Akvarier (DAZA)
Beredskabsplanen for Havpattedyr og Havfugle (sm.m. Naturstyrelsen og Zoologisk Museum)
The Trilateral Seal Expert Group (TSEG)

Værdien af samskabelse

Vi vægter vores netværksrelationer højt.
Samspillet mellem netværk og kolleger kvalificerer viden gennem dialog.

Samskabelse effektiviserer vejen til de gode resulater.

Back To Top
Søg
en de da
X
X