skip to Main Content

Foreningens formål er at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg.

Støtten ydes gennem praktisk bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for museets arbejde og ansvarsområde. Museumsforeningen er repræsenteret i med 4 bestyrelsesposter i Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse, er rådgivende i forhold til museets foredragsvirksomhed, arrangerer ture og samles til hyggeligt maritimt samvær.

Museumsforeningen afholder en årlig generalforsamling, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet er vært for lidt godt at spise og drikke.

Vedtægter for Museumsforeningen 

Medlemskab af museumsforeningen

Der opkræves ikke kontingent – medlemskab af foreningen er gratis, når det tegnes sammen med et årskort.

Du skal dog aktivt tilvælge medlemskabet, når du tegner årskort / fornyer årskort.

Aktiv forening

I tillæg til de arrangementer som museumsforeningen og Fiskeri- og Søfartsmuseet samarbejder om på museet, afholder museumsforeningen flere årlige udflugter til andre museer og kultur- og natur oplevelser.

På foreningens hjemmeside kan du se deres arrangementskalender – og vurdere om der er noget, som du skal have dig tilmeldt!

Back To Top
Søg
da
X
X