skip to Main Content

Vestjysk Søfart

Udover fiskeriet er museet også specialmuseum for vestjysk søfart. Fokus er på søfarten i den nordlige del af Vadehavet, og herunder også Fanøsøfarten. Som den største vestkysthavn er Esbjerg Havn – såvel dens historie som dens aktuelle udvikling ligeledes et fokuspunkt.

Fakta boks

Forsknings- og formidlingsprojektet Handel og Vandel i 1600- og 1700-tallet beskæftiger sig med tidligere tiders søfart i Vadehavsområdet. Du kan finde historierne og læse mere om forskningsprojektet her

Back To Top
Søg
da
X
X