skip to Main Content

Vidste du

Statuen af Martin Spangsberg står på plænen foran MS Smag.
Herfra skuer han ud over Esbjerg Havn, De hvide mænd, indsejlingen og UNESCO Verdensarv Vadehavet.

Den opmærksomme kobler måske cafeens navn.
Måske er det den maritime forkortelse for motorskib – eller måske er det Martin Spangsberg der ligger navn til?

Martin Spangsberg samlingen

Til minde om Esbjergs lokalhistoriske person Martin Spangsbergs præstationer i løbet af hans tid i russisk tjeneste under Peter den Store, har Tage Sørensen gennem de sidste årtier etableret en bemærkelsesværdig samling af forskellige genstande. Hovedindholdet af samlingen består af kobberstik og originale kort. Derudover rummer samlingen mange originale bøger fra det 18. og 19. århundrede, som omhandler opdagelserne og rejserne til det Arktiske hav og det nordlige Stillehav, såvel som litteratur om forskellige relaterede emner (f.eks. historiske kort, rejseguides og beretninger, atlasser osv.).

For at stille denne omfattende samling til rådighed for et bredere publikum, er alle kobberstik og kort samt de mest værdifulde bøger blevet digitaliseret i 2016. Et udvalg heraf og en kort præsentation er lagt online herunder. PDF-filer af kort, kobberstik og bøger kan rekvireres ved henvendelse til fimus@fimus.dk. Skriv gerne ”Spangsberg-samlingen” i overskriften.

Et komplet katalog over Martin Spangsberg-samlingen indeholdende litteraturliste samt illustrationer af kort og kobberstik kan downloades her: Katalog

Baggrund

Martin Pedersen Spangsberg eller Morten Spangberg (født 1696 i Jerne (nu Esbjerg) og døde 1761 i Kronstadt) var næstkommanderende på Vitus Berings ekspeditioner der førte til opdagelsen af Kamchatka og kystlinien samt den mulige forbindelse mellem Asien og Amerika. Spangsberg er hovedsageligt kendt for opdagelsen af søvejen til Japan fra nord og udforskningen og kortlægningen af Kurilerne (1738-39).

Kobberstik

Man brugte hovedageligt kobberstik til illustrationerne i de første udgaver af rejsejournaler fra det 18. og 19. århundrede. Illustrationen blev linje for linje graveret med en gravstikkel i en glat og poleret kobberplade. Når pladen blev opvarmet dækkede trykfarven alle de fine linjer.

Illustrationen blev trykt på fugtigt papir med en kobbertrykpresse. Med denne dybtryksteknik kunne der produceres op til 200 kopier af høj kvalitet.

Mange af kobberstikkene illustrerer beskrivelser af mennesker, deres klæder, traditioner, huse og nye dyr eller planter fra de opdagede områder. Selve beskrivelserne stammer fra rejsejournaler eller logbøger, som er skrevet af opdagelsesrejsende (se eksempler nedenfor).

John Webber var kunstner på James Cooks tredje rejse, og mange af kobberstikkene fra Sydhavet er lavet af ham.

Nærmere forklaringer af de forskellige kobberstik er samlet her: Maps and Prints from the Voyages of James Cook 1768-1780. No V. The Cartographer, New York (1976).

Kort

I løbet af de sidste århundreder er verdenen gradvist blevet udforsket af forskellige nationer  og navigatører. Her var kort vigtige repræsentationer af viden og ejendom.

Den første og anden Kamchatka ekspedition blev initieret af Peter den Store og ledt af Vitus  Bering. Ekspeditionerne blev foretaget for at kortlægge den nordøstlige del af Asien, og for at finde svar på om Asien og Amerika er forbundet via land eller ej. Hvis man sammenligner  kort fra det 16. århundrede og fremefter (se eksempler nedenfor), er fremskridt og  forbedringer meget tydelige at se. Opdagelsen af nye lande, øer og halvøer samlede således de nordlige og østlige dele af Asien og den nordvestlige del af Amerika stykke for stykke til  den korrekte fordeling. Derudover blev den tvivlsomme eksistens af visse områder som  Jedso eller Jesso nord for Japan, der var afbildet på ældre kort, modbevist. Martin Spangsbergs hovedopgaver under den anden Kamchatka ekspedition var opdagelsen og  kortlægningen af Kurilerne samt søvejen til Japan og at etablere venskabelige forhold.

Her vises eksempler af kort fra de forskellige århundreder. De rige illustrationer på nogle af kortene kan give et indtryk af kartografiens kunst og betydningen af kort for denne tid.

Litteratur

Samlingen omfatter et bredt spektrum af litteratur (speciallitteratur, magasiner, opslagsværker, rejseguides og skønlitteratur).
De mest usædvanlige dele af samlingen er de originale tryk af Vitus Bering, Martin Spangsberg og de russiske rejserapporter fra det 18. og 19 århundrede. De originale udgaver af Kaptajn Cooks rejser (1776-1780) viser opdagelserne og kortene fra Vitus Bering og Martin Spangsbergs tidligere rejser.

De ældste udgivelser er delvist eller helt blevet digitaliseret (se listen nedenfor).

PDF-filer af digitaliserede udgivelser kan rekvireres ved henvendelse til fimus@fimus.dk. Skriv gerne ”Spangsberg-samlingen” i overskriften.

Delvist digitaliseret

40.7 Expilly: Le Geographe Manuel. 1767.

40.7 Géographie Moderne. Tome Premier. 1769.

40.7 Géographie Moderne. Tome Second. 1769.

40.9 Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen… Vol. 20. 1771.

40.9 Beniowski, Moritz August v.: Des Grafen Moritz August v. Beniowski – Reisen durch Sibirien und Kamtschatka über Japan und China nach Europa. Nebst einem Auszuge seiner übrigen

Lebensgeschichte. Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen, aus fremden Sprachen übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen begleitet. Dritter Band. 1790.

40.9 Lessep, J. B. B.: J. B. B. de Lesseps Reise durch Kamtschatka und Sibirien nach Frankreich. Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen, aus fremden Sprachen übersetzt und mit

erläuternden Anmerkungen begleitet. Vierter Band. 1791.

40.9 Haven, Peter v.: Nye og forbedrede Efterrætninger om det Russiske Rige efter nöyere Kundskab som han har indsamlet paa hans sidste Reyse. Förste og Anden Deel i ét bind. 1747.

40.9 Haven, Peter von: Reise udi Rusland. 1757.

40.9 Sauer, Martin: Geschichte einer geographischen und astronomischen Reise nach den nördlichen Gegenden vom russischen Asien und Amerika. 1803.

97.9 Weber, F. C.: Das veränderte Russland. In welchem die jetzige Verfassung des Geist- und Weltlichen Regiments, des Kriegs-Staat zu Lande und zu Wasser… 1738-40.

Helt digitaliseret

40.2 Maps and Prints from the Voyages of James Cook 1768-1780. Catalogue No. V. The Cartographer, New York. (1976).

40.9 Cook, Captain: A Voyage to the Pacific Ocean; Undertaken by the Command of his Majesty, for making Discoveries in the Northern Hemisphere; Performed under the Direction of Captains Cook, Clerke and Gore in the Years 1776, 1777, 1778, 1779, 1780. Compiled from the various Accounts of that Voyage Hitherto Published. Vol. I. 1818.

40.9 Cook, Captain: A Voyage to the Pacific Ocean; Undertaken by the Command of his Majesty, for making Discoveries in the Northern Hemisphere; Performed under the Direction of Captains Cook, Clerke and Gore in the Years 1776, 1777, 1778, 1779, 1780. Compiled from the various Accounts of that Voyage Hitherto Published. Vol. II. 1818.

40.9 Cook, Captain: An authentic Narrative of a Voyage performed by Captain Cook and Captain Clerke in his Majestys ships Resolution and Discovery during the Years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780 in search of a North-West Passage between the Continents of Asia and America. Vol I. London. 1782.

40.9 Cook, Captain: An authentic Narrative of a Voyage performed by Captain Cook and Captain Clerke in his Majestys ships Resolution and Discovery during the Years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780 in search of a North-West Passage between the Continents of Asia and America. Vol II. London. 1782.

40.9 Steller, Georg Wilhelm: Berings Rejse fra Sibirien til Amerika. Kaptajn Vitus Berings opdagelse af Alaska 1741-1742. 1990.

40.9 Ides, E. Y.: Dreyjährige Reise nach China, von Moscau ab zu Lande durch gross Ustiga, Siriana, Permia, Sibirien, Daour, und die grosse Tartaren. Nebst einer Beschreibung von China durch einen Chineser. 1707.

40.9 Udførlige og troeværdige Efterretninger om De fra Rusland af langs med Kysterne af Iishavet til Søes gjorte Opdagelser; de i Russiske Tieneste værende Danske Søe-Officerers, Commandeur- Capitain Vitus Berings og Capitain Morten Spangsbergs Søe-Reiser, foretagne i Aarene 1728, 1729, 1738, 1741 til 1743, paa det østlige Ocean fra Kamtscharka af til Japon og Amerika; samt en Beskrivelse over de siden den Tid i dette Hav fundne Øer, med Efterretning om disse Øers Natur-Producter og de vilde Indbyggeres Sæder, Levemaade og Vedtægter, uddragne af ovenmeldte Søefareres Dagbøger… 1784.

40.9 Lauridsen, P.: Vitus J. Bering og de russiske Opdagelsesrejser fra 1725-43. 1885.

Back To Top
Søg
da
X
X