skip to Main Content

Esbjergkuttere gennem mere end 125 år

Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv rummer mange oplysninger om Esbjergs fiskekuttere gennem historien. Siden 1880’erne har der samlet set været flere tusinde fartøjer, der har drevet fiskeri med et E.-nummer malet på siden.

Da antallet af kuttere fra Esbjerg var højst omkring 1970 lå det på lidt over 600 fartøjer, mens det samlede overblik i kutterarkivet rummer historik på flere tusinde kuttere.

De mange fartøjer er nu samlet på en liste med oplysning om kutterens navn, nummer, byggeår, ejere m.v. Desuden er medtaget oplysninger fra søulykkesrapporter om eventuelle forlis eller større havarier. Listen er udarbejdet af tidl. skibshandler Poul Erik Pedersen i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Denne liste giver et detaljeret historisk overblik for den, som interesserer sig for fiskeri og kuttere fra Esbjergs historie. Download Poul Erik Pedersens liste over Esbjergkuttere  Esbjergkutterflåde1869-2019 (ca. 4,0 Mb)

Nummer og navn

Den enkelte kutters navn og/eller nummer kunne overtages af en anden, når kutteren gik ud af Esbjerg-flåden eller blev omdøbt. Derfor ses der talrige eksempler på forskellige kuttere, som har heddet det samme på forskellige tidspunkter.

For eksempel er Fiskeri- og Søfartsmuseets kutter, E.1 ”Claus Sørensen”, blot én ud af ni kuttere, som i perioden siden 1882 har sejlet med nummeret E.1. Tilsvarende kunne den samme kutter gennem en lang karriere have flere forskellige navne og numre.

Esbjergs kutterarkiv

Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv rummer flere tusinde indscannede fotos af esbjergkuttere. Et udvalg med ét foto af hver kutter kan ses her: Fotos af Esbjergkuttere gennem tiden

Museet besvarer gerne forespørgsler om fotos af konkrete fartøjer, og vi er fortsat interesseret i at modtage eller låne fotos samt øvrigt materiale, som kan indgå i arkivet om fiskeriets lange historie i Esbjerg. Henvendelse til Kasper Rathjen.

Google+ fotoarkiv over kuttere

Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv rummer tusindvis af kutterfotos fra Esbjergfiskeriets lange historie. De bedste fotos af hver enkelt esbjergkutter kan ses online via Google+. De mange fotos er ordnet i digitale mapper efter kutternes havnekendingsnummer, f.eks. E.1 til E.50, E.51 til E.100 osv.

Ved klik på et billede af en bestemt kutter ses oplysning om navn, nummer og byggeår i øverste højre hjørne af skærmen. Bemærk, at enkelte kuttere er fotograferet på tidspunkter, hvor de har haft et andet nummer end det, som fremgår af oplysningerne til billedet.

Fra E.1 til E.50Fra E.251 til E.300Fra E.501 til E.550
Fra E.51 til E.100Fra E.301 til E.350Fra E.551 til E.600
Fra E.101 til E.150 Fra E.351 til E.400Fra E.601 til E.650
Fra E.151 til E.200Fra E.401 til E.450Fra E.651 til E.700
Fra E.201 til E.250Fra E.451 til E.500Fra E.701 til E.750

Søger du flere oplysninger?

Ønskes flere oplysninger om bestemte kutteres historik, tidligere eller senere navn, havne-kendingsnummer, ejer el. lign. kan man med fordel søge i museets historiske liste med kutter oplysninger. Listen er udarbejdet af Poul Erik Pedersen i samarbejde med museet og opdateres løbende.

Download Poul Erik Pedersens liste over Esbjerg kuttere Esbjergkutterflåde1869-2019 (ca. 4,0 Mb)

Back To Top
Søg
da
X
X