skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseet er på Historisk Atlas til at formidle viden om søfarten og kulturhistorien i Vadehavsområdet. På Historisk Atlas’ underside historiskatlas.dk/fos finder man museets bidrag på det interaktive atlas.

Her er blandt andet beskrivelse af kulturhistoriske elementer langs Drivvejen og Vadehavskysten. Derudover findes beskrivelser af en lang række søulykker langs vestkysten og i Nordsøen med oplysninger fra bl.a. søulykkesstatistikkerne og redningsvæsenets protokoller. Indtastningerne heraf et blevet til i et samarbejde med Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Kommunes Biblioteker.

Fakta boks

Historisk Atlas er et landsdækkende ABM-samarbejde mellem kulturinstitutioner – arkiver, biblioteker og museer og drives af foreningen Historiskatlas.dk med mere end 200 medlemmer/institutioner.

Se mere på HistoriskAtlas.dk

Klik ind på Historisk Atlas og se de fortællinger, Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med andre står bag.

På det store HistoriskAtlas.dk finder du også fortællinger og historier fra hele landet!

Back To Top
Søg
da
X
X