skip to Main Content

Den kulturhistoriske forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet indgår i Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME), et forskningscenter, som drives i et samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet, Danmarks Industrimuseum og Syddansk Universitet. CME har følgende formål:

At være en ramme for udvikling og gennemførelse af maritim- og erhvervshistoriske forskningsprojekter på de tre institutioner og i forlængelse heraf også at være et nationalt forum for forskning inden for områderne.

Centrer har også til opgave:

  • at være arbejdsplads for stipendiater og gæsteforskere,
  • at initiere regionale og internationale samarbejder,
  • at fremme undervisning og forskeruddannelse,
  • at bygge bro mellem universitets- og museumsforskning og
  • at udvikle samarbejde med dansk erhvervsliv og dets organisationer.

Link

CME har sin egen hjemmeside, som du finder via dette link

Back To Top
Søg
da
X
X