skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske hovedområder er fiskeri, søfart, offshore og kystkultur. Det overordnede tema for museets arbejde er ”Mennesket og havet”. I disse år arbejder museets faste forskere inden for to hovedområder:

  • Vadehavets kulturlandskab og historie gennem de seneste fem århundreder. Fokus er på menneskets brug af landskabet i den danske del af Vadehavet med særligt henblik på sejlads og søfart, kontakten med Holland og Tyskland samt de særlige træk, som gælder for Vadehavets øer.
  • Dansk fiskeri fra kystnært bierhverv til det havfiskeri med ståltrawlere. Med fokus på fiskeriets udvikling til et fuldtidserhverv siden omkring år 1900 undersøges den teknologiske og den markedsmæssige udviklings betydning for det danske fiskerierhverv samt fiskerireguleringens betydning for fiskeriets eksistensbetingelser.

Ud over de faste forskeres projekter udføres der mindre forskningsprojekter inden for museets ansvarsområder.

Vidste du?

Det overordnede tema for museets arbejde er “Mennesket og havet”

Back To Top
Søg
en da
X
X