skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseet har som alle statsanerkendte museer en forpligtelse til at drive forskning inden for sine ansvarsområder, der omfatter såvel kultur- som naturhistorie.

Kulturhistorisk arbejder museet med:

  • Det danske fiskerierhverv i alle dets former, dets kulturhistorie samt social- og erhvervsstruktur
  • Kystkulturens alsidige udnyttelse af kystens og havets ressourcer
  • Den offshore-baserede udnyttelse af naturens energiressourcer
  • Alle aspekter af søfartens fortid og nutid centreret omkring de vestjyske havne og farvande, herunder vadehavsregionen og Nordsøen
  • Forskningen finder sted inden for rammerne af Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME), som museet driver i samarbejde med Danmarks Industrimuseum i Horsens og Syddansk Universitet.

Naturhistorisk arbejder museet med:

  • Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter
  • Vadehavets naturforhold
  • Havpattedyr i danske farvande

Læs om vores arbejde

40 års forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet – Artikel i Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog Sjæk’len 2007

Back To Top
×Luk søgning
Søg
en de da
X
X

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Vi antager, at du er okay med dette, men du kan fravælge, hvis du ønsker det Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close