skip to Main Content

Fiskeri- og Søfartsmuseets forlag udgiver bøger om emner inden for museets virkeområder, som alle ligger inden for hovedtemaet “Mennesket og Havet”:

Desuden udgiver museet årbogen Sjæk’len, som udkommer i april hvert år med beretning og artikler fra museets arbejdsmark:

  • Fiskeri
  • Søfart
  • Kystkultur
  • Offshore energiproduktion
  • Havmiljø
  • Havbiologi
  • Havpattedyr
  • Vadehavets kultur- og naturhistorie

Alle udgivelser

Bestillinger og forespørgsler om museets udgivelser sendes til fimus@fimus.dk

Årbogen Sjæk´len

Årbøger siden 2002 kan læses og downloades her: Sjæk’len som e-bog

Back To Top
Søg
da
X
X