5 museumssøjler

Alle statsanerkendte museer er underlagt museumsloven og de fem søjler, der handler om indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.

Vores indsamlede genstande opbevares i vores museumsmagasiner. 
I en digital tidsalder kan genstande være en god modvægt, som repræsentant for det sanselige og det taktile. Vi har mere end 16.000 genstande i vores magasiner i museets kælder. Tænk dig – 16.000 historier på rad og række, som i mange tilfælde kan danne afsættet for en god historie, og som tilmed har en stoflighed som ingen nuller eller ettaller kan levere. De historier puster vi liv i med vores masterpieces når magasinernes originaler kommer frem i lyset.

Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger består af genstande, præparater, fotos og arkivalier fra museets emneområder. Museet arbejder både med kulturhistorie og naturhistorie, og samlingerne spænder vidt fra fiskeredskaber, fartøjer og søkort til knogler og vævsprøver fra sæler og hvaler. Samlingerne registreres løbende, og de kulturhistoriske dele offentliggøres på nettet gennem Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger

Fiskeri- og Søfartsmuseet har som alle statsanerkendte museer en forpligtelse til at drive forskning inden for sine ansvarsområder, der omfatter såvel kultur- som naturhistorie.

Kulturhistorisk arbejder museet med:

  • Esbjerg Havns industrielle transformationer fra udskibningshavn, til fiskerihavn til offshorehavn
  • Den offshore-baserede udnyttelse af naturens energiressourcer
  • Forskningen finder sted inden for rammerne af Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME), som museet driver i samarbejde med Danmarks Industrimuseum i Horsens og Syddansk Universitet.

Naturhistorisk arbejder museet med:

  • Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter
  • Vadehavets naturforhold
  • Havpattedyr i danske farvande

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere