skip to Main Content

Oceanlab

Museumsaktivisme og demokratisering af viden gennem samskabelse med det omgivende samfund

Samskabelseskraft

OceanLab startede i 2017 som et konkret projekt i et område på museet, der gennem mange år blot har været brugt til tilfældig opmagasinering. Ideen var at skabe et miljø, hvor forskellige aktører kunne mødes om fælles havrelaterede dagsordener. Her var afsættet at samle egne og andres gode kræfter, og udvikle moderne historiefortælling og formidling med afsæt i den nyeste teknologi, og med ambitionen om at skabe en større interesse og forståelse for havet. Sådan gik det ikke helt, men til gengæld kom der en masse andet ud af projektet.

Danmarks museum for havet

Først og fremmest har OceanLab bidraget med centrale indsigter til museets nye vision og grundfortælling, som så dagens lys ved indgangen til 2020.I denne flerårige proces har en række nøglebegreber vist sig som særligt værdifulde pejlemærker for skabelsen af det ”nye museum” – Danmarks museum for havet.

Nøglebegreber: Bæredygtighed, samskabelse, transformation, verdensmål, museumsaktivisme, partnerskaber.

Dernæst har OceanLab skabt to projekter som så dagens lys i 2019, og som museet arbejder videre med de kommende år – Shorewalk og Mad til Milliarder Fra Havet. Begge projekter giver afledte læringsforløb og oplevelsesformater til skoler og gæster og det omgivne samfund.

I dag er OceanLab to ting:

1) Et mindset bygget op omkring en række nøglebegreber – altså en måde for museet at arbejde på, og

2) Navnet på vores læringsplatform, hvor vi udvikler forløb og oplevelser til både skoler og gæster på museet.

Back To Top
×Luk søgning
Søg
da
X
X