skip to Main Content

Naturhistorien

Fiskeri- og Søfartsmuseets forskning på det naturhistoriske område er centreret omkring Vadehavet og de organismer, der lever her. Det dansk-tysk-hollandske Vadehav er med sine 4700 km2 sand- og mudderflader verdens største sammenhængende tidevandsområde af sin art. Både den hollandske, tyske og danske del er udpeget som UNESCO Verdensnaturarv, og den danske del udgør Danmarks største nationalpark. Vadehavets særlige miljøforhold er med til at forme dets organismer og økosystem – og netop hvordan organismerne og det omgivende miljø interagerer, er en af hjørnestenene i museets naturhistoriske forskning.

Vidste du?

Vadehavet er Danmarks største nationalpark og er udpeget som UNESCO Verdensnaturarv

Back To Top
Søg
da
X
X