skip to Main Content

Naturhistorisk arbejder museet med

  • Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter
  • Vadehavets naturforhold
  • Havpattedyr i danske farvande

Vidste du?

Fiskeri- og Søfartsmuseet indgår som en del af beredskabet for havpattedyr. Læs mere om beredskabet her

Sælernes verden

Siden 1976 har sælerne boltret sig i Sælariet og dannet ramme om museets forskning og formidling af sæler

Back To Top
Søg
da
X
X