skip to Main Content
License to operate
Er du stadig usikker på hvorvidt verdensmål er noget du og din virksomhed skal forhold jer til, i en fremtiden hvor bæredygtighed og verdensmål kan blive ”license to operate”?

Shorewalk verdensmålsmiddagen bragte Shorewalk-partnere, samarbejdspartnere, lokalpolitikere, eksperter inden for bæredygtighed, NGO´er og studerende sammen. Og selvom Shorewalk 2020 er overstået, så er vi kun et kapitel inde i den nye spændende historie, som vi er ved at skrive.

 

Aftenen indeholdt flere spændende oplæg, som gjorde alle klogere på, hvad verdensmålene kan gøre for Esbjerg, samt hvordan vi kan arbejde sammen om verdensmålene og gøre Esbjerg til Danmarks første Verdensmålshavn og by.

Shorewalk bor på Fiskeri- og Søfartsmuseet, men ejes og drives af fællesskabet. Så kom med om bord. Skriv til Vibeke på vb@fimus.dk for at høre mere om hvordan du kan blive en aktiv del af Shorewalk 2021.

Vi spurgte os selv hvilke perspektiver der tegner sig, hvis flere virksomheder eller en by arbejder sammen på strategisk niveau med verdensmål?
Svaret er lovende og dialogen spændende. Så kom med og bliv en del af den. 2020 blev således en lovende prolog for det Shorewalk event der finder sted 23. april 2021.

Ida B. Kongsted og Philip Christiani
FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter – Er danske virksomhedsledere på sporet?

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – VL sad klar med en dugfrisk analyse, der viste udviklingen i forhold til, hvor relevant virksomhedsledere finder verdensmål-agendaen, og hvor høj prioritet verdensmålene har som et strategisk konkurrenceparameter.

Det er tydeligt, at erhvervslivets indsats er afgørende for den danske forpligtelse til at nå målene og herigennem opnå store forretningsmuligheder, såfremt virksomhederne arbejder strategisk og systematisk med verdensmålene. VL udviklede i 2019 i samarbejde med McKinsey & Company et koncept samt en række praktiske værktøjer, der giver konkret inspiration til at indarbejde Verdensmålene i virksomhedernes strategi.

Den 18. september 2020 gav Adm. direktør Ida Bratting Kongsted, VL og Senior Partner Philip Christiani, McKinsey & Company en dugfrisk status på projektet.

Marianne Holmer
Dekan på det naturvidenskabelige fakultet på SDU, og en del af direktionen, som har implementeret verdensmål i universitetets strategi. Marianne gav introduktion til hvordan man får verdensmål integreret i sin virksomhedsstrategi. Derudover har Marianne forsket inden for marin økologi, og fortalte på den baggrund, om hvordan havets sundhedstilstand er relateret til mange af de øvrige verdensmål.

Minik Rosing
Uddannet geolog med indgående viden om hvordan jorden i geologisk perspektiv, har forandret sig. Her er skalaen millioner og milliarder af år. Vi hørte Minik fortælle om hvad det er der driver de klimaforandringer vi oplever nu. Er de igangværende klimaforandringer et naturligt fænomen, eller er årsagen menneskelig aktivitet?

Lene Friis Møller
Videnskabelig chef på museet. Lene gav en introduktion til havforsuring der specifikt fremhæves i verdensmål 14. som en af de store udfordringer havets generelle sundhedstilstand og biodiversitet. Lene introducerede også en virtual reality uddannelsesoplevelse, hvor man lærte om både årsager til, og konsekvenser af – havforsuring, samt hvilke tiltag der kan reducere CO2 udslip.

Jens Bo Holm-Nielsen
Centerleder ved Aalborg Universitet med speciale i energiteknologier. Alle ved vi skal producere billig og bæredygtig energi til en voksende befolkning – men er det muligt? Det fortalte Bo om under middagen.

Mogens Lykketoft
Socialdemokrat, forhenværende MF, minister, folketingsformand og formand for FN’s Generalforsamling
Mogens var formand for FN’s Generalforsamling, da DE 17 VERDENSMÅL blev vedtaget, og da KLIMAAFTALEN I PARIS kom i hus. Mogens satte fokus på vigtigheden af verdensmål nummer 17, og hvordan netop det verdensmål kan accelerere indfrielsen af de andre – for vi har travlt med blandt andet, at reducere menneskets udledning af klimagasser.

Frederik van Deurs
CEO i Green Innovation Group A/S, medforfatter af Horizon Scan for Ocean Technologies. Arbejder for at gøre grøn forretning til god forretning. Siden 2015 har GIG kortlagt over 6000 grønne innovationer i 12 forskellige lande. Grøn omstilling er nødt til også at være god forretning for at vinde indpas globalt, heldigvis findes der masser af eksempler på virksomheder der har bygget sunde forretninger på at løse verdens største problemer. Havet er en af de mindst udnyttede ressourcer for at drive sund forretning der samtidig gør verden til et bedre sted – her kan Danmark for alvor udmærke sig.

Verdensmålsmiddagen og
erkendelsesrejsen

Verdensmålsmiddag

Middagen bragte deltagende virksomheder, stakeholdere, politikere og eksperter sammen om netværk, inspiration og konkret handling.

Verdensmålsmiddagen er krydret med inspiration til bæredygtig gastronomi og adresserer en lang række af gode tiltag på globalt plan, som alle understøtter verdensmålene.

Som Danmarks museum for havet er vi optaget af havets økosystem, af menneskers forhold til havet og den erhvervsaktivitet der knytter sig til havet. Og der er al mulig god grund til at balancere benyttelse og beskyttelse, da havet rummer nøglen til at indfri flere af FNs Verdensmål.

Aftenen rummede et stærkt fagligt program og spændende indslag, som vi håber har bidraget til øget erkendelse – og forhåbentlig appetit på forandring.

Læs mere om Shorewalk

Verdensmålsevent Shorewalk bryder ud af de klassiske formidlingsrammer. Det bringer Esbjergs 8.-klasser og havnens virksomheder sammen om et fokus på FN´s 17 Verdensmål for en bæredygtig fremtid.

Back To Top
Søg
da
X
X