Gennem mere end 125 år

Esbjergkuttere

Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv rummer mange oplysninger om Esbjergs fiskekuttere gennem historien. Siden 1880’erne har der samlet set været flere tusinde fartøjer, der har drevet fiskeri med et E.1 nummer malet på siden.

Da antallet af kuttere fra Esbjerg var højst omkring 1970 lå det på lidt over 600 fartøjer, mens det samlede overblik i kutterarkivet rummer historik på flere tusinde kuttere.

De mange fartøjer er nu samlet på en liste med oplysning om kutterens navn, nummer, byggeår, ejere m.v. Desuden er medtaget oplysninger fra søulykkesrapporter om eventuelle forlis eller større havarier. Listen er udarbejdet af tidl. skibshandler Poul Erik Pedersen i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Denne liste giver et detaljeret historisk overblik for den, som interesserer sig for fiskeri og kuttere fra Esbjergs historie.

 

Se listen over Esbjerg kuttere her

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, String culture, UrlMode mode) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PublishedContentExtensions.cs:line 1436
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_InsertInfoBoxWithEditor_cshtml.Execute() in C:\www\fimus.dk\public_html\Views\MacroPartials\InsertInfoBoxWithEditor.cshtml:line 96
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(String macroAlias, IPublishedContent content, IDictionary`2 macroParams) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 215
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoHelper.cs:line 178
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in C:\www\fimus.dk\public_html\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\www\fimus.dk\public_html\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kutternes

nummer og navn

Den enkelte kutters navn og/eller nummer kunne overtages af en anden, når kutteren gik ud af Esbjerg-flåden eller blev omdøbt. Derfor ses der talrige eksempler på forskellige kuttere, som har heddet det samme på forskellige tidspunkter.

For eksempel er Fiskeri- og Søfartsmuseets kutter, E.1 ”Claus Sørensen”, blot én ud af ni kuttere, som i perioden siden 1882 har sejlet med nummeret E.1. Tilsvarende kunne den samme kutter gennem en lang karriere have flere forskellige navne og numre.

Fotoarkiv over Esbjerg kuttere

Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv rummer tusindvis af kutterfotos fra Esbjergfiskeriets lange historie. De bedste fotos af hver enkelt esbjergkutter kan ses online via Google Photos. De mange fotos er ordnet i digitale mapper efter kutternes havnekendingsnummer, f.eks. E.1 til E.50, E.51 til E.100 osv.

Ved klik på et billede i arkivet af en bestemt kutter ses oplysning om navn, nummer og byggeår under billedet. Bemærk, at enkelte kuttere er fotograferet på tidspunkter, hvor de har haft et andet nummer end det, som fremgår af oplysningerne til billedet.

Klik på de ønskede  herunder for at åbne den gældende mappe . Du bliver herefter videresendt til vores online fotoarkiv.

Kutter kort

Esbjerg kuttere på spillekort

Du kan nu købe spillekort i vores museumsbutik med afbillede Esbjerg kuttere gennem tiden.

I anledningen af museumskutterens egen kutter Claus Sørensen E.1, kan du også købe jubilæums spillekort med E.1.

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere