Mennesket møder havet

Kulturhistorien

Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske hovedområder er fiskeri, søfart, offshore og kystkultur. Det overordnede tema for museets arbejde er ”Mennesket møde med havet”, hvilket i disse år udarter sig inden for tre hovedområder:

  • Energi fra havet. Fokus er på menneskets jagt på og udvinding af energi fra havet gennem tidens løb med afsæt i Vestkysten. Hvad end der er tale om 1600-tallets hvalfangst, 1900-tallets Esbjergfiskeri eller Offshoreeventyret fra 60’erne og frem, så handler det grundlæggende om menneskets forhold til og forvaltning af havets ressourcer.

  • Dansk fiskeri fra kystnært bierhverv til havfiskeri med ståltrawlere. Med fokus på fiskeriets udvikling til et fuldtidserhverv siden omkring år 1900 undersøges den teknologiske og den markedsmæssige udviklings betydning for det danske fiskerierhverv samt fiskerireguleringens betydning for fiskeriets eksistensbetingelser.

  • Genopdagelsen af en søfartsnation. I Danmark er der aldrig langt til kysten, og denne nære forbindelse til havet har altid formet vores samfund. Vi undersøger Danmarks maritime kulturhistoriske rødder for at undersøge, hvordan menneskets møde med havet har formet os.

Kulturhistorisk tidslinje

Museets kulturhistoriske ansvarsområder dækker bredt fra den vestjyske søfart, over dansk fiskeri til den offshorebaserede udnyttelse af naturens ressourcer i Nordsøen.

Kronologisk dækker vi fra 1500-tallet frem til nu med en bred palet af maritime tematikker, hvilket afspejler sig i vores mangfoldige fortællinger.

På vores Kulturhistorisk tidslinje, giver vi en historisk indflyvning over museets ansvarsområder. Her kan du bl.a. dykke ned i fortællingen om skibsreder A.P. Møllers arbejde med at få eneret til at efterforske undergrunden for olie og gas, Martin Spangsbergs ekspeditioner med Vitus Bering og Esbjergfiskeriets guldalder i 1960’erne.

Gå til Kulturhistorisk tidslinje

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Udstillinger

Se mere