Mennesket møder havet

Kulturhistorien

Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske hovedområder er fiskeri, søfart, offshore og kystkultur. Det overordnede tema for museets arbejde er ”Mennesket og havet”.
I disse år arbejder museets faste forskere inden for to hovedområder.

  • Vadehavets kulturlandskab og historie gennem de seneste fem århundreder. Fokus er på menneskets brug af landskabet i den danske del af Vadehavet med særligt henblik på sejlads og søfart, kontakten med Holland og Tyskland samt de særlige træk, som gælder for Vadehavets øer.

  • Dansk fiskeri fra kystnært bierhverv til det havfiskeri med ståltrawlere. Med fokus på fiskeriets udvikling til et fuldtidserhverv siden omkring år 1900 undersøges den teknologiske og den markedsmæssige udviklings betydning for det danske fiskerierhverv samt fiskerireguleringens betydning for fiskeriets eksistensbetingelser.

Ud over de faste forskeres projekter udføres der mindre forskningsprojekter inden for museets ansvarsområder.

Kulturhistorisk tidslinje

Museets kulturhistoriske ansvarsområder dækker bredt fra den vestjyske søfart, over dansk fiskeri til den offshorebaserede udnyttelse af naturens ressourcer i Nordsøen.

Kronologisk dækker vi fra 1500-tallet frem til nu med en bred palet af maritime tematikker, hvilket afspejler sig i vores mangfoldige fortællinger.

På vores Kulturhistorisk tidslinje, giver vi en historisk indflyvning over museets ansvarsområder. Her kan du bl.a. dykke ned i fortællingen om skibsreder A.P. Møllers arbejde med at få eneret til at efterforske undergrunden for olie og gas, Martin Spangsbergs ekspeditioner med Vitus Bering og Esbjergfiskeriets guldalder i 1960’erne.

Gå til Kulturhistorisk tidslinje

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere