skip to Main Content
Generalforsamling Museumsforening

Generalforsamling Museumsforening

Generalforsamling i museumsforeningen den 29. april

29/04/2020 kl. 19:30– 21:30

Indkaldelse til generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg
Generalforsamlingen finder sted i MS Smag.

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Beretning om foreningens virksomhed.
03. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .
04. Forslag til ændring af vedtægter
05. Behandling af indkomne forslag.
06. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
07. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
08. Orientering om museets virksomhed.
09. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com

 

Tilmelding påkrævet

Tilmelding foregår ved at du sender en e-mail Karen Boel Madsen på
karen.boel.madsen@fanonet.dk
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Karen på telefon: 26240016

Vilkår for deltagelse

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort bedes medbragt. Der kan ikke købes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Årskort fornyelse skal finde sted i museet åbningstid kl. 10.00-17.00.

Museet vil være vært med et let traktement.
Øl, vin og vand kan købes.

Back To Top
×Luk søgning
Søg
X
X