skip to Main Content

Status

Selvejende institution, stiftet i 1962. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Museets historie

Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet blev åbnet for publikum i april 1968. Fra begyndelsen indeholdt museet en fiskerihistorisk udstilling samt et saltvandsakvarium foruden diverse baglandsfaciliteter. I 1976 blev museet udvidet med et sælarium, og i 1989 indviede man første etape af en frilandsudstilling, som siden løbende er blevet udbygget. I 1994 oprettede museet en forskningsenhed, som siden 2000 har været drevet i samarbejde med Syddansk Universitet, fra 2016 under navnet Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME). I 1999 indviedes en knap 1.000 m2 stor museumsblok i 5 etager med udstillingslokale samt bibliotek, genstandsmagasiner, arkiv, kontorer og øvrige museale baglandsfaciliteter. I forbindelse med bygning af den nye museumsblok blev der etableret et særudstillingslokale i den oprindelige bygnings østfløj, og undervisningslokalerne blev moderniseret. I 2002 åbnede et nyindrettet og udvidet saltvandsakvarium, i juni 2013 åbnede et moderniseret sælarium, og i 2014 åbnede en nyetableret Vadehavspavillon.

Museets regnskab 2019
Museets årsberetning 2019

Fødevarestyrelsen – Fødevareregion Vest, Veterinærafdeling Syd fører tilsyn med museets zoologiske anlæg.

Ansvarsområde

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for:

  • dansk fiskeri
  • dansk offshore
  • dansk havmiljø
  • danske havpattedyr
  • vestjysk søfart
  • Vadehavets kultur- og naturhistorie

Back To Top
Søg
da
X
X